A partir de demà hi haurà 9 municipis més a l'AMB

BARCELONA.- Els municipis metropolitans Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cervelló, Corberà de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca i Torroelles de Llobregat es van incorporar a la nova Àrea Metropolitana de Barcelona l’agost de 2010 i, a partir del 10 de febrer, tots els taxistes poden encotxar en aquests municipis i els taxistes que ja hi treballlaven poden fer-ho en tot el territori metropolità. La tarifa d’aplicació pels serveis amb origen i destí a aquests municipis és, per tant, la tarifa urbana.