Tárifa única aeroport, aclariment de l'IMET

IMET.- Davant les notícies que els darrers dies es van publicar en diferents mitjans de comunicació, l’IMET vol precisar que, en cap moment, es va determinar una xifra concreta per l’establiment d’una tarifa única de taxi a l’Aeroport de Barcelona. No obstant això, és veritat que l’IMET té intenció de proposar-la al sector en el marc del procés de negociació habitual per tal d’establir la Tarifa Taxi 2013 i, per aquest motiu, ha encarregat al CENIT (Centre d’Innovació del Transport) una anàlisi de les alternatives possibles.
Des de l’IMET volem deixar clar que, en cap cas, el preu únic que es proposi serà inferior al preu mitjà d’una carrera actual a l’aeroport inclosos els suplements actuals.