El 3 d’abril obre el túnel de les Glòries en sentit Llobregat

Entre els carrers Bilbao i Padilla els vehicles no podran circular per la Gran Via en superfície i només es permetrà el pas al trànsit de veïns, serveis, transport públic i vehicles d’emergència, que hauran de desplaçar-se pels laterals.

BARCELONA.- La nit del 2 al 3 d’abril entrarà en servei la banda del túnel de Glòries en sentit Llobregat. D’aquesta manera quedaran oberts els dos sentits del túnel, alliberant així de manera definitiva tot l’espai que ara ocupen els vehicles en superfície. L’actuació permetrà soterrar l’actual trànsit rodat que encara circula per la superfície, generant un nou espai per la ciutadania lliure de cotxes, amb prioritat per als vianants, els veïns i el verd.

La nit de dissabte 2 a diumenge 3 d’abril, si les condicions meteorològiques ho permeten, començaran els treballs d’implantació de la nova configuració viària. L’objectiu és que el túnel en sentit Llobregat estigui plenament operatiu a l’entorn de les 8:00 hores del diumenge 3 d’abril.

Modificacions a la mobilitat actual

L’obertura del túnel en sentit Llobregat comportarà modificacions a la mobilitat i la superfície de la plaça de les Glòries quedarà completament lliure del trànsit privat permetent el pas a vianants, bicicletes i transport públic (autobusos i taxis).

La principal novetat és l’eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer Bilbao i el carrer Padilla. En aquest àmbit no hi haurà trànsit de pas i només podran desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic o d’emergència (tram Bilbao-Independència i tram Castillejos-Padilla).

Amb la nova configuració viària els vehicles que circulin pel túnel, en sortir, tindran l’opció de pujar pel carrer Padilla (carril dret) o bé pel carrer Marina (carril central). En línia recta per la Gran Via, des del carril esquerra, només hi podran circular els autobusos.

Abans d’entrar al túnel, a l’alçada de la Rambla de Poblenou, hi haurà una sortida cap al lateral de la Gran Via exclusiva per als autobusos i els taxis. La resta de vehicles que circulin per la C-31 i vulguin accedir al lateral de la Gran Via hauran d’utilitzar la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou.

Les modificacions provocaran l’eliminació de l’actual gir des de l’àmbit central de la Gran Via en sentit Llobregat cap al carrer de la Independència. Els vehicles que utilitzaven aquest itinerari per connectar amb el carrer Aragó tindran dues opcions: sortir per la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou, continuar per Bac de Roda i després girar cap a Aragó o Mallorca; o bé seguir a la C-31 cap a l’interior del túnel i arribar a Aragó a través de Padilla o Marina.

El carrer de la Llacuna quedarà sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i únicament restarà operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs (guals i serveis). En el tram entre el carrer de Perú i la Gran Via, el carrer Llacuna es pacificarà i es permetrà la circulació només per ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial.

Un gran impuls al transport públic

La nova configuració viària del túnel de Glòries suposarà un gran guany pel transport públic, i especialment pel transport públic metropolità que sumarà un carril específic d’entrada a Barcelona al seu pas per Glòries.

De la mateixa manera que el túnel en sentit Besòs, el sentit Llobregat comptarà també amb un nou tram de carril bus que permetrà que els autobusos que vinguin del carril bus de la C31 puguin enllaçar amb el de la Gran Via, travessant Glòries i arribant fins al centre de la ciutat amb un carril.

Cada dia entren per aquesta via més de 250 autocars, incloent els interurbans, regulars i discrecionals i en surten una xifra similar, el que suposa 15.000 persones d’entrada i 15.000 més de sortida movent-se amb transport col·lectiu.

A nivell de trànsit privat, des de l’enderroc de l’anella viària ja s’ha produït una important disminució dels vehicles que circulaven per aquest àmbit passant dels 95.000 diaris (45.000 en sentit Llobregat i 50.000 en sentit Besòs) als actuals 78.000 vehicles diaris (43.000 en sentit Llobregat i 35.000 en sentit Besòs).

Reforç de vigilància i planificació de les rutes

Durant els primers dies de posada en servei del nou sentit del túnel, la Guàrdia Urbana de Barcelona reforçarà la seva presència a la zona. Atès el volum de modificacions viàries l’Ajuntament de Barcelona recomana fer ús del transport públic. En cas d’utilitzar el vehicle privat s’aconsella sortir amb temps i planificar un marge addicional per fer el desplaçament.

Resposta a reivindicacions veïnals

El canvi en la configuració viària dona resposta a les demandes expressades pels veïns en el marc del Compromís per Glòries. La intervenció permetrà suprimir finalment la barrera que fins avui havia existit en aquest àmbit, tornant a unir barris, districtes i ciutat. Un cop oberts els dos sentits del túnel, durant els propers mesos es durà a terme l’adequació i millora  de tot l’àmbit que ha estat en obres durant aquests anys.

Una nova centralitat urbana

Amb la posada en marxa del sentit Llobregat conclou la construcció del túnel urbà de la plaça de les Glòries que segueix la traça de la Gran Via –amb dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres. El primer tram de túnel està situat entre el carrer Castillejos i el carrer Badajoz i el segon tram de túnel va del carrer Badajoz a la Rambla del Poblenou.

La posada en marxa dels dos sentits del túnel i la corresponent eliminació del trànsit privat en superfície obre la porta a la recuperació d’un ampli àmbit d’espai públic de 14 hectàrees per a Barcelona, generant una nova centralitat urbana on confluiran el verd (amb un parc de 10 hectàrees), l’habitatge públic, els equipaments i el transport públic.

L’abril del 2019 es va obrir a l’ús ciutadà la primera fase del nou parc de Glòries, incorporant un pulmó verd de 20.400m2. El 2021 es va aprovar el pla urbanístic que ordenava els usos d’aquest àmbit situant-hi els equipaments públics, els habitatges i en verd. Aquest mes de març han començat les obres del projecte “Canòpia-Tramvia” que inclou la urbanització associada al recorregut del tramvia en el tram comprès entre els carrers de Castillejos i Badajoz, al seu pas per la plaça de les Glòries.

Pel que fa la part central de la plaça, àmbit “Canòpia-Túnels”, en aquests moments s’està redactant el projecte executiu d’urbanització. A banda, amb l’obertura del sentit Llobregat del túnel quedarà lliure un espai en superfície d’uns 30.000 m2 corresponent a la zona de la Gran Via, entre la rambla de Poblenou i el carrer Independència. Aquest àmbit s’urbanitzarà creant un passeig verd i transformant-lo en un nou espai ciutadà que uneixi els barris i aposti per la mobilitat sostenible.