Reunió mobilitat amb Guàrdia Urbana de Barcelona

(versió en llengua catalana)

COMUNICAT A AFILIATS, SIMPATITZANTS I SECTOR DEL TAXI DEL AMB EN GENERAL

STAC.- Representants de la Unió de Barcelona del STAC van assistir dilluns passat dia 13 de maig a la reunió convocada per l’intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Sr. Jesús Hernando, en les instal·lacions de la prefectura de la GUB, per a fer balanç de la mobilitat durant el Mobile World Congress d’aquest any i tractar altres temes importants sobre la mateixa temàtica.

El balanç ha estat en general positiu. Assumptes destacats:

– Només han estat sancionats per males praxis 36 taxis, és a dir, una xifra gens representativa del col·lectiu.

– Es mirarà de millorar la parada de taxis de l’accés nord i la senyalització de les zones de desencotxament.

– Se’ns ha recordat que per motius de fluïdesa s’inverteix l’entrada a l’hotel Arts i en virtut a això s’han compromès a millorar la fluïdesa en la plaça dels Voluntaris.

A més de fer balanç del MWC, s’han tractat els diferents assumptes d’interès:

– Sobre la problemàtica del carrer Aragó amb Tarragona, ens confirmen que el taxi hauria de poder girar a Tarragona a la dreta, sentit muntanya venint d’Aragó, però tal com està la senyal vertical del carrer Aragó actualment, els taxis NO poden girar. En cas d’accident el culpable seria el taxista. Estan estudiant com poder senyalitzar aquest gir per al taxi sense portar a equívoc per la resta d’usuaris.

– Ens confirmen que Guàrdia Urbana ja té accés a la web de control en la qual les VTC han de registrar tots els seus serveis. De moment estan provant-la i estudiant com aplicar-la.

– Per a les següents eleccions del pròxim diumenge 26 de maig, ens recorden que a la ciutat de la justícia de l’Hospitalet es genera força demanda de taxis quan els presidents de taules porten les diferents actes. Demanem a tots els companys que ho tinguin en compte.

Des del departament de mobilitat de la Unió de Barcelona del STAC estarem molt atents i farem seguiment de tots els temes que han quedat oberts, sobretot el de l’anhelada web de control, perquè es demori la seva solució el mínim temps possible.

 

(versión en lengua castellana)

COMUNICADO A AFILIADOS, SIMPATIZANTES Y SECTOR DEL TAXI DEL AMB EN GENERAL

STAC.- Representantes de la Unión de Barcelona del STAC asistieron el pasado lunes día 13 de mayo a la reunión convocada por el intendente mayor de la Guardia Urbana de Barcelona, Sr. Jesús Hernando, en las instalaciones de la prefectura de la GUB, para hacer balance de la movilidad durante el Mobile World Congress de este año y tratar otros temas importantes sobre la misma temática.

El balance ha sido en general positivo. Temas destacados:

– Solo han sido sancionados por malas praxis 36 taxis, es decir, una cifra nada representativa del colectivo.

– Se mirará de mejorar la parada de taxis del acceso norte y la señalización de las zonas de desencoche.

– Se nos ha recordado que por motivos de fluidez se invierte la entrada al hotel Arts y en virtud a eso se han comprometido a mejorar la fluidez en la plaça dels Voluntaris.

Además de hacer balance del MWC, se han tratado los diferentes temas de interés:

– Sobre la problemática de la calle Aragó con Tarragona, nos confirman que el taxi debería poder girar en Tarragona a la derecha, sentido montaña viniendo de Aragó, pero tal y como está la señal vertical de la calle Aragó actualmente, los taxis NO pueden girar. En caso de accidente el culpable sería el taxista. Están estudiando como poder señalizar ese giro para el taxi sin llevar a equívoco para los demás usuarios.

– Nos confirman que Guardia Urbana ya tiene acceso a la web de control en la que las VTC deben registrar todos sus servicios. De momento están probándola y estudiando como aplicarla.

– Para las siguientes elecciones del próximo domingo 26 de mayo, nos recuerdan que en la ciudad de la justicia de Hospitalet se genera mucha demanda de taxis cuando los presidentes de mesa llevan las diferentes actas de las mesas. Pedimos a todos los compañeros que lo tengan en cuenta.

Des del departamento de movilidad de la Unión de Barcelona del STAC estaremos muy atentos y haremos seguimiento de todos los temas que han quedado abiertos, sobretodo el de la ansiada web de control, para que se demore su solución el mínimo tiempo posible.