Representats de l'Executiva de l'STAC es reuneixen amb el nou Director General de Transports

Pere Padrosa Pierre, nou Director General de Transports

BARCELONA | 19 feb 2013.- Ahir va tenir lloc a la seu de la Direcció General de Transports una reunió entre representants de l’Executiva Nacional del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) i el recent nombrat Director General de Transports, Pere Padrosa.

Durant el transcurs de la reunió es va fer entrega d’una documentació relativa a temes pendents que té el sector, que us detallem a continuació, i uns annexos a aquests:

Annex 1: Estudi Transport Sanitari pel Taxi
Annex 2: Esmenes presentades a la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT)
Annex 3: Decret de la Presidència de la C. Autònoma de les Illes Balears per a la inmovilització de vehicles pirates
Annex 4: Sol·licitut de modificació del Reglament de la Llei de Regulació del Transport de Viatgers per Carretera mitjançant Vehicles de Motor.

 

Temes Pendents

 1)     RECUPERACIÓ DEL TRANSPORT SANITARI per tot Catalunya. Vam realitzar un estudi (Annex 1), que fou entregat a les Conselleries de Transports i Salut, on va quedar demostrat que l’erari públic podia arribar a estalviar fins a 19 milions d’Euros si el transport sanitari es realitza en taxi enlloc d’en ambulància. L’aparició del transport públic col·lectiu ens ha causat danys terribles però també n’hem proposat la seva substitució pel taxi. Actualment, a Catalunya hi ha tres zones on es realitza aquest tipus de transport. Les negociacions es troben encallades, actualment, a Salut, ja que Transports ens dóna el seu absolut recolzament. Tenint en compte que la Direcció General de Transports i Mobilitat ha cambiat, tornarem a insistir-hi.
2)     MANTENIMENT DE LA PROPORCIONALITAT DE LES VTC’s. Per tots és conegut el conflicte que es va generar aquest estiu quan l’Administració Central va voler liberalitzar les VTC’s per la pressió rebuda per part de les operadores turístiques. Finalment i després de l’amenaça del conflicte es va convocar una VAGA GENERAL al sector pel dia 1 d’Agost. El Govern Central va pactar amb les organitzacions estatals el manteniment de la proporcionalitat en la Llei de Transports Terrestres que estava a punt d’entrar al Parlament. Fou una gran notícia, en cas contrari hagués suposat la ruïna del sector del taxi.
Actualment la llei s’està tramitant al Parlament i està en fase d’esmenes. Totes les organitzacions estatals que formen part de la secció del Taxi del Comitè Nacional del Transport (òrgan consultiu del Ministeri de Foment) han elaborat les esmenes (Annex 2) que han estat presentades als diferents grups parlamentaris (CIU, IU, PSOE y PP). Les esmenes presentades han estat el manteniment de la proporcionalitat, exigir que els vehicles amb menys de quatre rodes tinguin com a requeriment l’autorització administrativa i altres al·legacions.

3)     PARALITZACIÓ DEL VEHICLE PIRATA. Fa molt de temps que sol·licitem que els vehicles que estiguin realitzant transport il·legal o irregular de persones quedin immobilitzats i fins al pagament de la sanció no es retorni el vehicle. Mentre que a Catalunya sembla que hi oposin resistència, el Govern de les Illes Balears ha realitzat un decret, el 8 de juny de 2012 i publicat al Butlletí Oficial Corresponent al 9 de juny del mateix any (Annex 3).
4)     NO MÉS LLICÈNCIES DE TAXI A CATALUNYA. Des d’uns quants Plens del Consell del Taxi anteriorment celebrats hem plantejat la necessitat d’una moratòria per a negar la concessió de més llicències i aquest és el mandat que hem donat a tots els nostres representants a les Comissions Territorials que els hi corresponen: Negar-se a qualsevol llicència de nova creació i crear-ne una alternativa: Àrees de Prestació Conjunta.
5)     MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL TAXI. Considerem que s’hauria de produir una modificació de la Llei del Taxi en diferents aspectes:
a)  Plena i Exclusiva dedicació. Almenys per a determinats municipis, depenent del nombre d’habitants.
b)  Un taxi, un conductor. Possibilitar als municipis que puguin determinar el tant per cent de vehicles que han d’estar a doble torn.
6)     ELECCIONS SINDICALS. Igual que ha succeït a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sol·licitem que es produeixi el mateix a la resta de Catalunya. No estem d’acord amb l’actual representativitat pactada en el seu dia per a la constitució tant del Consell del Taxi com de les Comissions Territorials del mateix.
7)     TRANSPORT COL·LECTIU, EL TAXI HA DE COMPTAR. Estem en una situació econòmica en la qual el Transport Col·lectiu  amb les concessions administratives corresponents són deficitàries i els taxis, per una altra banda, estan a les parades. És indubtable que el taxi podria cobrir el transport col·lectiu que actualment és deficitari.
8)     MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 138 del Reglament de la Llei de Regulació del Transports de Viatgers per Carretera (Annex 4). Fa molt de temps que sol·licitem la modificació de l’esmentat article, les competències del qual les té la Generalitat, que està permetent a molts establiments com són hotels, càmpings i discoteques el fet de fer transport dels assistents, entrant en clara competència amb el taxi. Aquesta mateixa proposta ha estat una de les esmenes que s’ha presentat per a la modificació de la LOTT (Llei d’Ordenació de Transports Terrestres).
9)     FORMACIÓ CONTINUA. La nostra organització és pionera en aquest camp i necessitem recolzament. Creiem en la formació contínua del professional del taxi i així ho demostrem. Hem realitzat, fins ara, cursos d’anglès amb diferents nivells, història de la ciutat de Barcelona i de Catalunya, Tècniques de Conducció, Informàtica, Atenció al Client, etc. Per tant, considerem que l’Administració ha d’ajudar, en aquest aspecte, a les organitzacions. Actualment estem oferint aquesta mateixa formació, subvencionant-ne una part del cursos.
10)  PUBLICITAT DEL NOSTRE SERVEI. Hem d’aconseguir ajudes per part de l’Administració per a fomentar el nostre servei en tots els punts neuràlgics del país, com són Ports i Aeroports. No hi ha cap stand dels nostres preus i serveis en cap dels Aeroports, ni tan sols als Punts d’Informació.
11)  RECOLZAMENT PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT. Creiem convenient que la Generalitat de Catalunya ens faciliti possibles instal·lacions com centrals de compra, gasolineres i altres tipus de centres de gestió específics.
12)  REGLAMENT D’EMISSORES i REGLAMENT NACIONAL DE CATALUNYA. És necessari que definitivament s’acabi de crear el Reglament d’Emissores i també el Reglament Nacional de Catalunya per a poder, així, desenvolupar la Llei del Taxi i introduir-hi aquelles modificacions que ajudin a fer la nostra professió més viable.