Publicat l’ordre de les tarifes interurbanes

Taxis de Terrassa
Barcelona.

Els serveis interurbans de taxi amb un recorregut íntegrament comprès dins el territori de Catalunya s’han d’efectuar d’acord amb les tarifes següents, inclosos els impostos:

a) Tarifa 6. Serveis que es desenvolupin els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 8 i les 20 hores
Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,78 euros
Preu per hora d’espera: 21,31 euros
Preu per fracció, cada 15 minuts: 5,33 euros
Mínim de percepció: 6,90 euros

b) Tarifa 7. Serveis que es desenvolupin en dissabtes i festius, i els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 20 i les 8 hores
Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,84 euros
Preu per hora d’espera: 23,06 euros
Preu per fracció, cada 15 minuts: 5,77 euros
Mínim de percepció: 7,50 euros

• S’aplica un suplement de 4,50 euros en els serveis que comportin l’entrada o la sortida d’un aeroport.
• S’aplica un suplement de 4,50 euros en els serveis que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor (incloent-hi tots els passatgers).
• S’aplica el suplement establert a l’àmbit urbà respectiu en concepte d’avís telefònic o mitjançant radioemissora.
• Les tarifes esmentades no són aplicables a l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor que preveu la legislació vigent.

Download (PDF, 785KB)