Organització de les parades de taxis en el Primavera Sound que comença avui fins el diumenge


Resum sobre com queda el dispositiu de taxi que té previst l’organització del Primavera Sound per aquest 2024. 

La parada principal serà la del carrer Josep Pla, reforçada amb doble carril per disposar de més places. La parada de Passeig Taulat es podrà utilitzar mentre la Guàrdia Urbana no realitzi els talls de carrer, fins llavors estaran operatives les dues parades, ja que des de la sortida dels escenaris principals a Plataforma Marina la parada de Josep Pla queda més a prop i dins la ruta natural.

Parada C/Josep Pla

La parada estarà operativa tots els dies del festival. Primavera Sound posarà personal les nits de  dijous, divendres i dissabte de 00:00h a 6:00h. Aquest personal ajudarà a organitzar la cua i a l’encotxament.

La parada es reforçarà amb un carril extra, passant així de les actuals 13 places de taxi a 26 places totals.

La parada de Josep Pla coincidirà en algunes franges horàries amb la parada de Passeig Taulat mentre estigui operativa, ja que hi ha dos fluxos de sortida i per la gent que surt dels escenaris principals a Plataforma Marina és més còmode arribar al carrer Josep Pla.

Des de la sortida dels escenaris principal hi ha un vial peatonal que porta cap a la parada de Josep Pla sense dificultat:

Hem reforçat la senyalètica indicant la ruta del vial per arribar fins la parada de Taxi de Josep Pla, pensem que aquest vial farà molt més fàcil l’arribada a la parada.

Parada Passeig Taulat

La Guàrdia Urbana en permet l’ús normal de la parada el dimecres 29 de maig, ja que no té previst realitzar talls de carrers. Primavera Sound posarà personal de 22:00h a 1:00h ajudant a organitzar la cua i a l’encotxament. Disposarà d’un carril extra, passant així de les 11 places actuals fins a les 22.

Les nits de dijous, divendres i dissabte la parada estarà operativa fins que la Guàrdia Urbana realitzi els talls de carrer sobre les 1:30h (aquests poden ser abans o més tard en funció del seu criteri). Primavera Sound posarà personal des de les 00h fins les 2h (aproximadament) ajudant a organitzar la cua i l’encotxament, i gestionant el final del servei de la parada desviant la gent que vulgui accedir a un taxi cap a la parada de Josep Pla.