Obres de millora a la parada de taxi de la plaça de J. F. Kennedy

Barcelona. IMeT.– Agraïm la participació i col·laboració dels professionals i representants del sector

En atenció a les diferents demandes realitzades i, per tal de millorar el servei, els propers 4 i 5 d’abril està previst el desplaçament del nou tram de la parada que es va senyalitzar al carrer de Balmes, 439 (aprox.) atès que l’actual situació limita les diferents opcions de sortida cap a les possibles destinacions dels usuaris/es.

De forma provisional, la parada propera a la plaça de J.F. Kennedy quedarà dividida, durant aproximadament 4 mesos, en dos trams de 6:00 h. a 23:00 h.:

Primer tram

  • Capçalera de parada amb 3 vehicles en carrer de Balmes, 443 (on actualment es troben dues reserves PMR i contenidors).

Segon tram

  • Final de parada amb capacitat per a 2 vehicles en el xamfrà actualment senyalitzat en C/ Balmes, 449 – Ps. St. Gervasi.

Tot i que s’ha considerant necessària la senyalització d’aquest segon tram per mantenir la visibilitat de la parada de taxi i disposar d’una capacitat de vehicles òptima durant l’horari diürn, el manteniment d’aquesta senyalització està condicionada a que no es produeixi una sobreocupació de la parada que dificulti la mobilitat en la zona.

Quan les modificacions previstes en la zona permetin el trasllat de la parada d’autobús del passeig de Sant Gervasi, la parada de taxi retornarà a la senyalització i funcionament anterior.

Entenent les dificultats que s’han produït durant aquests darrers dies pels canvis produïts en la zona, agraïm la participació i col·laboració dels professionals i representants del sector per tal de millorar el servei de taxi d’aquesta parada fins que el normal funcionament es pugui restablir.