NOTA DE PREMSA ASSOCIACIONS DEL TAXI DE L’AMB

STAC.- Associacions representatives del sector del taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) hem fet arribar avui dilluns 20 d’abril a les diferents administracions, una sèrie de propostes de vital importància per a tractar de mitigar en part, la greu crisi econòmica que està patint el sector del taxi a l’AMB, arran de l’emergència sanitària i la caiguda en picat d’ingressos per la reducció dràstica de demanda del servei.

Les nostres demandes, han estat formulades per carta a: presidència i gerència de l’Institut Metropolità del Taxi, a presidència i vicepresidència de mobilitat, transports i sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a conselleria i direcció general del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Els sota signants sol·licitem a l’administració:

  • Destinar una partida econòmica per ajudar a sufragar, totalment o parcialment, la despesa d’instal·lació de mampares de separació provisional. Aquestes han estat autoritzades per l’IMET com a mesura recomanable per a fer front a la situació d’alerta sanitària, per a tots els professionals taxistes que desitgin instal·lar-les als seus vehicles.
  • Habilitar un punt gratuït de desinfecció amb ozó per a taxis. Aquest ha demostrat ser el mètode més efectiu de neteja, on els professionals taxistes puguin adreçar-se a desinfectar els vehicles de forma regular o quelcom equivalent.
  • Repartiment regular de mascaretes per a professionals taxistes com la que s’ha dut a terme recentment a la seu de l’IMET. Aquestes haurien de ser del tipus FFP2 per a una major protecció i que també se sumi al repartiment guants protectors.
  • Elaboració d’un pla de xoc econòmic, d’implantació immediata tal com es decreti la fi de l’estat d’alarma. Aquest pla hauria d’estudiar la viabilitat d’una tornada progressiva a la normalitat del servei i una sèrie de mesures destinades a pal·liar les greus conseqüències econòmiques que amb tota probabilitat patirà el sector del taxi de l’AMB.

Instem a les diferents administracions a què tinguin en consideració les nostres demandes. Amb la finalitat de garantir la seguretat i higiene tant dels usuaris com dels professionals que s’exposen diàriament i la futura viabilitat econòmica de l’activitat.

Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)
Asociación profesional ÉLITE Taxi
Associació Nova Generació de Taxistes (ANGET)
Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (PAKTAXI)
Asociación Taxistas Latinos Unidos Barcelona (TLU)

Download (PDF, 214KB)