Manifest dels autònoms, recolzant la vaga del dia 29 a la que s'afegit l'STAC

Final TrazadoManifiesto autónomos huelga general

Manifest dels autònoms a favor de la vaga del dia 29, al que s’adherit l’STAC:

• La nostra denúncia de les mesures d’ajust i retallada promogudes pel Govern de l’Estat, en el sentit de cedir a les pressions dels mercats i de les institucions financeres per tal que la crisi la paguem aquells que no l’hem provocada, i que representaran un retrocés en la recuperació del creixement.

• La nostra defensa del model de l’estat del benestar i el nostre rebuig a qualsevol tipus de retallada en serveis i prestacions socials.

• El nostre posicionament en favor del manteniment del poder adquisitiu de les pensions, de defensa del sistema públic de seguretat social i d’oposició a qualsevol pèrdua de drets dels actuals i futurs pensionistes.

• La nostra preocupació pel risc cert que l’abaratiment de l’acomiadament dels treballadors assalariats afecti, en el futur, les possibles indemnitzacions dels autònoms dependents (tenint present, a més, que aquests no estan protegits pel FOGASA).

• L’exigència de seguir desenvolupant l’Estatut del Treball Autònom perquè aquest esdevingui una millora de les condicions de treball i de vida dels autònoms, i en particular que es modifiqui urgentment aquesta Llei per garantir i tutelar l’exercici dels drets dels autònoms econòmicament dependents, davant les empreses i administracions que els contracten i que no volen reconèixer la seva condició.

• La nostra reivindicació de continuar la millora de la protecció social als autònoms i la seva progressiva equiparació en drets i obligacions a la de tots els treballadors.

• La nostra demanda de polítiques actives de suport i plans de reconversió per a sectors durament castigats per la crisi com, entre d’altres, el transport, la construcció, el comerç familiar o l’agricultura i ramaderia.

• La nostra exigència que els governs central i autonòmics garanteixin l’accés al crèdit dels autònoms, empreses i famílies, com a element bàsic per contribuir a la creació de treball i de riquesa.

Per totes aquestes raons, les organitzacions signants, en el nostre exercici de la defensa i tutela col•lectiva dels interessos professionals dels treballadors autònoms, reconeguda a la Llei de l’Estatut del Treball Autònom, donem el nostre suport a la convocatòria de vaga general del 29-S, per part de Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, que fan seves aquestes reivindicacions i fem una crida als treballadors i treballadores autònoms a seguir activament aquesta jornada de paralització de l’activitat econòmica del país, com a mesura de pressió contra les polítiques que retallen drets, serveis i prestacions socials i en defensa de les nostres reivindicacions com a treballadors i treballadores autònoms.