L’STAC trasllada a En Comú-Podem els assumptes més importants a tractar durant la legislatura

Entenem que una vegada finalitzada la moratòria del decret Ábalos, les VTC han de passar a realitzar exclusivament serveis interurbans. Per un altre banda, la nova llei del taxi de Catalunya a de servir per a diferenciar clarament les dues formes d’explotació (taxi i VTC).

STAC.- En el marc de la ronda de reunions que el Sindicat del Taxi de Catalunya pretén mantenir amb les forces polítiques presents en el Parlament de Catalunya, sorgides de les eleccions del passat 14 de febrer, els companys Lluís Berbel i Antoni Servós, han mantingut una trobada amb els representants d’En Comú-Podem: Marc Parés Franzi, diputat en el Parlament de Catalunya, Lucía Baratech, assessora del grup parlamentari i David Prieto, assessor de l’AMB.

Els representants de l’STAC van realitzar un resum de la situació actual del taxi i el que entenem són els assumptes més importants per a tractar durant aquesta legislatura. Aquests són: la finalització de la moratòria del decret Ábalos i la nova Llei del Taxi de Catalunya, que inclourà també als vehicles de lloguer amb conductor.

La posició del nostre sindicat en aquest sentit és claríssima, d’una banda, entenem que una vegada finalitzada la moratòria del decret Ábalos (que permet als vehicles de lloguer amb conductor realitzar serveis urbans) aquests han de passar a realitzar exclusivament serveis interurbans. Per un altre, en relació amb la nova llei, el nostre objectiu és molt clar: que aquesta serveixi per a diferenciar clarament les dues formes d’explotació, aquesta és la del taxi respecte als VTC.

Per part dels representants polítics, ens han emplaçat a fer-los arribar totes aquelles propostes que siguin d’interès per al col·lectiu per a continuar treballant per la dignificació del sector.

SEGUIM TREBALLANT!! SEGUIM LLUITANT!!


STAC.- Dentro de la ronda de reuniones que el Sindicat del Taxi de Catalunya pretende mantener con las fuerzas políticas presentes en el Parlament de Catalunya, surgidas de las elecciones del pasado 14 de febrero, los compañeros Luis Berbel y Antoni Servos, han mantenido un encuentro con los representantes de En Comú-Podem: Marc Parés Franzi, diputado en el Parlament de Catalunya, Lucía Baratech, asesora del grupo parlamentario y David Prieto, asesor del AMB.

Los representantes del STAC hicieron un resumen de la situación actual del taxi y lo que entendemos son los temas más importantes para tratar durante esta legislatura. Esto son: la finalización de la moratoria del decreto Ábalos y la nueva Ley del Taxi de Catalunya, que incluirá también a los vehículos de alquiler con conductor.

La posición de nuestro sindicato en este sentido es meridianamente clara, por un lado, entendemos que una vez terminada la moratoria del decreto Ábalos (que permite a los vehículos de alquiler con conductor realizar servicios urbanos) estos deben pasar a realizar exclusivamente servicios interurbanos. Por otro, en relación con la nueva ley, nuestro objetivo es muy claro: que esta sirva para diferenciar claramente las dos formas de explotación, esta es la del taxi respecto a los VTC.

Por parte de los representantes políticos, nos han emplazado a que les hagamos llegar todas aquellas propuestas que sean de interés para el colectivo para continuar trabajando por la dignificación del sector.

SEGUIM TREBALLANT!! SEGUIM LLUITANT!!

Lucía Baratech i Marc Parés Franzi, d’En Comú-Podem. Antoni Servós i Lluís Berbel, de l’STAC.