L’STAC sol·licita que Salut aprovi una ordre que empari a l’AMB per a seguir regulant l’oferta de taxis

STAC.- La Unió de Barcelona del STAC, ha adreçat el següent escrit als màxims responsables del Departament de Transports, sol·licitant que aquest actuï com a mitjancer amb Salut de Catalunya, perquè s’aprovi una ordre que empari a l’AMB per a seguir regulant el volum de servei de taxi, un cop acabi la regulació actual (17 de juliol).

El text integre es aquest:

Benvolguts,

Ens adrecem a vostès per tal de traslladar-los-hi de nou, l’enorme preocupació que està vivint el sector del taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), arran de la greu crisi econòmica i de salut pública que patim al nostre país, agreujada d’ençà de la finalització de l’estat d’alarma.

El 29 de juny, les associacions representatives del sector del taxi a l’AMB, ens vàrem posar en contacte amb vostès per tal de traslladar-los la nostra proposta de regulació de l’oferta de taxi un cop acabés l’estat d’alarma.

L’etapa de represa encetada al nostre país el passat 19 de juny, ha posat de manifest, tal com temíem, una sobreoferta de taxis que no té cap raó de ser en el context actual.

Reiterem la necessitat d’ajustar l’oferta a l’escassa demanda actual, tal com s’està fent a moltes altres ciutats de l’estat. Per raons de salut pública, rendibilitat econòmica, congestió del trànsit i de caràcter mediambiental.

En resposta a la nostra sol·licitud d’implicació del seu Departament, ens varen respondre que no consideraven viable la seva participació, argumentant que es tracta d’una matèria reservada a la competència de les entitats locals, segons la Llei del Taxi de Catalunya.

Malgrat aquest fet, representants de l’AMB, en les nostres darreres trobades, segueixen considerant-se insuficientment competents en la matèria i insisteixen en la participació de la Generalitat, per a tenir més empara jurídica, com en altres comunitats autònomes està succeint. Ens consten diverses trobades entre representants de l’AMB i del seu Departament, per tractar el tema, en les quals s’ha parlat de la importància de la participació del Departament de Salut.

Per tant, des del Sindicat del Taxi de Catalunya, els sol·licitem:

La seva participació, com a mitjancers amb el Departament de Salut, perquè s’aprovi una ordre amb les diferents mesures en matèria de salut pública i de seguretat ciutadana, que contempli en l’àmbit del transport, que els ajuntaments, en l’exercici de les seves competències, siguin els responsables de regular el nivell de servei de taxi, atenent les recomanacions sanitàries existents en cada moment i tenint en compte les consideracions del sector.

Els agraïm la seva atenció i els instem a què tinguin en consideració les nostres propostes.

Download (PDF, 233KB)