L'STAC sol·licita que els Torns puguin ser regulats per un sistema extern al taximetre

El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ha sol·licitat a l’IMET (Institut Metropolità del Taxi) que de forma VOLUNTARIA els Torns disposin de la possibilitat d’estar controlats per un sistema regulador extern al taximetre, oferint més flexibilitat a l’horari dels Torns aprovats per l’IMET. S’establirien en els següents torns:

1)    Transformar la possibilitat oberta d’un horari de treball de 8:00 a 20:00 o bé de 20:00 a 8:00 en una proposta de torn flexible de 12 hores hàbils controlat per un dispositiu regulador extern al taxímetre degudament connectat i precintat que inhabiliti el pas a ocupat del taxímetre fora del torn. Amb aquesta solució, els taxistes que optessin per aquesta opció tindrien llibertat per adaptar el seu horari a les seves necessitats personals (conciliació familiar) i, a la vegada,  l’oferta de taxis es regularia automàticament a les demandes puntuals. Només es podría fer una parada en el total de la jornada.

 2)    Transformar la proposta pels titulars que exploten la llicència amb més d’un conductor, d’un sistema de treball de 19 hores amb torn de 9,5 hores repartides entre les 7:00 i les 17:00 i entre les 19:00 i les 5:00, a un sistema de doble torn 9,5 + 9,5 hores controlat pel mateix dispositiu regulador extern al taxímetre degudament connectat i precintat que inhabiliti el pas a ocupat del taxímetre fora del torn, de manera que els titulars puguin organitzar-se lliurement els horaris dels seus cotxes i poder oferir a la ciutat un servei ininterromput de taxis. Només es podría fer una parada en el total de la jornada.

El dispositiu regulador extern haurà de complir totes les garanties i normatives que s’exigeixen als accessoris dels equips taxímetres i haurà de tenir la capacitat d’evitar-ne el pas a ocupat. Haurà de controlar la data i el dia actual i haurà de tenir capacitat per emmagatzemar tots els festius i esdeveniments especials d’un any natural. Tindrà una petita pantalla on es mostrarà el temps restant per finalitzar el torn en curs i un parell de botons per poder realitzar pauses i introduir codis de desbloqueig per poder alliberar dies concrets a voluntat de l’IMET.
A més, disposarà de l’opció d’un módem intern perquè en un futur aquests dispositius es puguin reprogramar de forma remota per part del Institut Metropolità del Taxi mitjançant un portal web segur i xifrat per poder introduir de forma instantània esdeveniments especials que alterin els torns de forma puntual, així com canvis en el sistema de torns que el Consell Metropolità pugui aprovar.

Consulta la instància a l’IMET en PDF