L'STAC sol·licita a l'IMET la liberalització d'horaris a les matinades dels caps de setmana

Barcelona. STAC.- La Unió Intercomarcal de Barcelona de l’STAC ha presentat aquest dijous, 2 de juny, una sol·licitut a la gerent de l’IMET, M. Teresa Carrillo, per liberalitzar l’horari a les matinades dels caps de setmana. Aquesta petició es fa després de l’alta demanda del servei de taxi que es produeix a la ciutat de Barcelona i la seva AMB, des del mes de maig i que, probablement, s’allargà fins a final de setembre degut al turisme.

Benvolguda sra. Carrillo,

Des de l’inici del mes de maig hem notat un cert dèficit en la oferta de taxi, sobretot en zones d’oci nocturn, concretament les nits de dissabte a diumenge, coincidint amb l’horari de tancament de molts locals d’oci, cap a les 03.00h i allargant-se fins les 06.00h.

Una part del sector ha sol·licitat una obertura parcial de la contigentació per a contractar un nombre determinat de treballadors amb la finalitat de donar cobertura a aquests pics d’alta demanda però des de l’STAC creiem que la millor opció és la liberalització d’aquest horari, i així tots els taxistes que ho desitgin puguin prestar servei, beneficiant així el taxista autònom, que és la forma d’explotació majoritària al sector.

Com a últim punt, però no menys important, destacar que tenim coneixement que des de l’IMET hi ha una certa tolerància a que els taxistes associats a algunes ràdio emissores iniciïn la seva jornada una hora abans de l’establert. Per tant, i degut a l’alta demanda de taxi que es produeix a aquestes hores, volem sol·licitar la liberalització les nits de diumenge a dilluns, en concret de 05.00h a 06.00h, per a igualar les condicions de tots els taxistes metropolitans i donar cobertura legal a aquesta tolerància.

Ambdues liberalitzacions són de caire temporal i considerem que la seva aplicació hauria de dur-se a terme des de l’1 de maig al 30 de setembre, època en la qual es produeix un augment important de la demanda.

Sense més, esperant que s’atenguin les nostres peticions, us envio una salutació.

Carlos Fernández Romero
Secretari General Unió Intercomarcal Barcelona

Barcelona, 1 de juny de 2016