L’STAC reclama novament el transport sanitari després de la sentència d’Extremadura

Arran de la sentència de l’TSJ d’Extremadura comprovem que després d’un decret realitzat en el 2015 i reiterat en el 2020, se situa al taxi com a transport complementari en el trasllat sanitari NO URGENTS. Catalunya ha de posar-se en la mateixa situació.

STAC.- L’STAC s’ha dirigit aquesta setmana a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per a demanar una reunió que sigui coordinada per part de la mateixa Direcció de Transports i on també assisteixin representants de CatSalut, en la qual es posin en marxa els mecanismes adequats perquè, tal com ha succeït a Extremadura, el taxi es converteixi en transport complementari del transport sanitari, concretament en el trasllat de pacients NO URGENTS.

CONTINGUT DE L’ESCRIT ENREGISTRAT AL DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI:

El passat 16 de juliol vam tenir coneixement de la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura 354/2021 sobre un contenciós que va interposar la Federació Nacional d’Empresaris d’Ambulàncies contra un decret llei, fet pel Govern d’Extremadura en el qual es fa referència al taxi com un transport sanitari complementari amb unes clares definicions dels trasllats de pacients NO URGENTS que pot realitzar i especificant clarament que és molt més econòmic.

Com és sabut, l’STAC ha estat reivindicant des de fa molts anys que el transport sanitari NO URGENT fos realitzat pel taxi. Concretament, el 2009 ja es va realitzar un estudi, del qual tenen vostès coneixement, en el qual va quedar demostrat que el trasllat en taxi de pacients NO URGENTS, suposava un estalvi per a l’erari públic de 19 milions d’euros.

Entenem per transport NO URGENT els trasllats de persones afectades amb tractaments de quimioteràpia, radioteràpia, diàlisi, recuperacions…

En les diferents reunions que hem mantingut amb CATSALUT sempre se’ns ha dit que la normativa estatal era la que marcava i la que impedia qualsevol canvi en aquest tipus de serveis NO URGENTS, per aquest motiu anaven derivats a les ambulàncies.

Arran de la sentència de l’TSJ d’Extremadura comprovem que després d’un decret realitzat en el 2015 i reiterat (millorant-lo) en el 2020, se situa al taxi com a transport complementari en el trasllat sanitari en els trasllats NO URGENTS.

A partir d’aquí vam considerar que Catalunya ha de posar-se en la mateixa situació. I creiem que els serveis jurídics han de realitzar els canvis necessaris perquè la normativa permeti que el taxi pugui realitzar els serveis NO URGENTS.

SOL·LICITEM

Una reunió que sigui coordinada per part de la Direcció de Transports i on també assisteixin representants de CatSalut, en la qual es posin en marxa els mecanismes adequats perquè, tal com ha succeït a Extremadura, el taxi es converteixi en transport complementari del transport sanitari, concretament en el trasllat de pacients NO URGENTS.