L'STAC presenta a Economia l'estudi per a estalviar fins a 19 milions d'Euros a la Generalitat de Catalunya

BARCELONA. STAC.- 
· El transport sanitari per taxi és més barat que en ambulància.
· Aquest estudi ja va ser presentat a Transports  i Salut fa dos anys
L’escrit que acompanyava aquest estudi manifestava el següent:

Honorable Sr. Mas-Colell,

Des de ja fa més de 2 anys que aquesta organització, la qual presideixo, es va proposar com a objectiu el demostrar que el transport sanitari seria més econòmic si fos realitzat en taxi en lloc d’en ambulància.

I també, que l’erròr comès al legalitzar el transport col·lectiu sanitari (Decret 182/990 de 3 de juliol) en detriment del taxi, suposava un cost adicional superior al servei sense cap millor per al usuari necessitat d’haver de fer-ho.

L’estudi que fou presentat en primer lloc a la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya, en aquell moment dirigit per Ricard Font, i posteriorment a l’Institut Català de la Salut, concretament al Sr. Francesc Sancho en el seu càrrec de secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, va demostrar que l’erari públic podia arribar a estalviar fins a 19 milions d’euros si el transport sanitari fos realitzat pel taxi en lloc d’ambulància, com podreu comprobar a la pàgina 5 de l’esmentat estudi, que us l’adjuntem.

Aquest estudi està basat en les dades de les Associacions de taxistes que ja realitzen aquest tipus de transports com són el Baix Ebre, l’Alt Pirineu i Lleida i les pròpies memòries que han estat publicades de les diferents regions sanitàries de tota Catalunya. En el mateix estudi expliquem la normativa que s’està aplicant en l’actualitat sobre el transport sanitari.

Després de les reunions mantingudes tant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i amb el Departament de Salut de la Generalitat no hem aconseguit res. Ni tan sols avançar ni un sol pas en la valoració a favor de la nostra proposta. Proposta que no tan sols està encaminada a la millora econòmica, que ja hauria d’ésser suficient, si no, també, a la qualitat en el servei, bastant deteriorat en l’actualitat. Però, a més hauria de servir pel bon manteniment d’una activitat empresarial com és el taxi i que si no disposés d’aquest tipus de serveis quedaria pràcticament anul·lat en aquestes comarques. És a dir, el taxi desapareixeria com a servei en zones en què manca transport col·lectiu alternatiu.

A més, en el mateix estudi, donem diferents alternatives i arguments suficients com per a que aquest servei passi al taxi. Per una banda, una de les propostes que deixem sobre la taula és que NOMÉS determinats serveis siguin realitzats pel taxi (tots aquells en els quals no fossin requerits serveis adicionals mecanitzats) i en aquest grup hi entren des de les diàlisis, recuperacions, ràdioteràpies, quimioteràpies, etc. Disposar d’una relació d’aquells serveis en que els pacients puguin ser traslladats en taxi, no en ambulància i inclús participar en un concurs en el qual aquest dos tipus de serveis (necessitat de vehicle mecanitzat o no mecanitzat) quedéssin separats.

En algunes zones s’hi ha anat introduint altres elements com són el fet de compartir el taxi entre pacients que coincideixi tant el tractament com el lloc on el reben. Així, no seria necessari introduïr altres mesures de cara a l’usuari ja que el cost en taxi representa, quasibé, un estalvi del 40%.

També prestariem, si fos necessària, una formació de cara al taxista i la inclusió d’un distintiu als vehicles que realitzessin aquest servei. També oferim la possibilitat d’acordar uns preus fixos per quilòmetres, o algun altre paràmetre, perque la pròpia Administració tingués un control mínim de les despeses. També, la possibilitat d’un servei únic de taxi que coordinés el servei, per estalviar a l’Administració de fer-ho ella. El mateix succeïria amb la facturació: un proveïdor, una factura. Totes aquestes idees han quedat en un sac trencat sense esperança de resoldre aquest problema definitivament.

És per aquest motiu que recorrem a vostè, considerant que la Conselleria de la qual vostè n’és el màxim responsable hauria d’intervenir-hi i perque creiem que estem aportant una sol·lució, que actualment tant s’agraeix, per a estalviar diners a l’erari públic.

És per tot això, que SOL·LICITEM una entrevista amb vostè per a desenvolupar i esplaiar-nos amb tot allò que per escrit volem expressar.

Sense més, aprofito l’ocasió per a enviar-li una salutació, el saluda ben atentament,

Lluís Berbel Salcedo
President

Barcelona, trenta de maig de dos mil tretze.