L’STAC demana que es convoqui una nova consulta per determinar la Taula Tècnica

STAC.- Avui dimecres dia 7 d’octubre, la Unió de Barcelona de l’STAC via instància registrada dirigida a l’Institut Metropolità del Taxi, ha demanat formalment que es convoqui una nova consulta als taxistes, abans de finalitzar l’any 2020, per tal que determinin les associacions i organitzacions sindicals més representatives que formaran la Taula Tècnica durant els pròxims quatre anys.

Adjuntem el text íntegre de l’escrit dirigit a presidència de l’IMET i signat pel secretari general de la UIB de l’STAC:

 

Benvolguda,

El passat dia 5 de febrer, l’IMET-AMB en virtut de les seves competències, aprovà les normes de la convocatòria per escollir les associacions professionals i sindicals més representatives a efectes de relacions amb l’administració.

A causa de la situació sanitària derivada del COVID19, el calendari establert per a la celebració de la Consulta convocada per a l’11 de juny, va quedar posposat fins a nou avís. En conseqüència, l’anunci del BOPB publicat el dia 3 d’abril sobre el procés establert per a la celebració d’aquesta convocatòria va quedar sense efecte.

Des del Sindicat del Taxi de Catalunya, creiem que la renovació de la representativitat de la Taula Tècnica s’ha de produir durant aquest any 2020. Els professionals taxistes tenim dret a escollir de nou els nostres representants, després d’un període raonable i democràtic, de quatre anys d’ençà de l’anterior Consulta. Els enormes reptes que tenim davant nostre, arran de la greu situació econòmica, exigeixen d’una representativitat renovada, reforçada i legitimada novament per les urnes.

Per tant, us demanem que: L’IMET-AMB, a raó de les seves competències en matèria d’ordenació del sector del taxi, convoqui una nova consulta als taxistes abans de finalitzar l’any 2020, per tal que determinin les associacions i organitzacions sindicals més representatives. Òbviament, aquesta consulta ha de produir-se amb totes les garanties democràtiques i higiènic-sanitàries que exigeix la situació actual de pandèmia.

L’agraïm la seva atenció i l’instem a què tingui en consideració la nostra proposta.

Atentament,