L'IMET, contra l'empresa TAXIBUS

BARCELONA. IMET.- Ens dirigim a vostè com a representant de l’empresa TaxiBUS, la qual està realitzant servei de transport de persones amb vehicle de turismo sota la denominació de taxi. Atès que aquest servei ha d’estar emparat amb una llicència de taxi adjudicada, en el seu cas, per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tal com estableix l’article 5.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i l’art. 15.2 del Reglament Metropolità del Taxi de 22 de juliol de 2004, i que, consultats els nostres arxius informàtics no existeix cap titular de llicència amb la denominació TAXIBUS, li requerim per tal que no faci ús de la paraula TAXI per al servei que vostè realitza.
Li fem saber que hem comunicat a la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya l’existència de la seva empresa i dels serveis que presta per si fos motiu d’obertura d’expedient sancionador o qualsevol altre acció administrativa.
Barcelona, 2 de gener de 2014
EL GERENT
EDUARD RÀMIA