Les organitzacions d'autònoms i professionals de Catalunya, entre elles l'STAC, criden a participar en la vaga general del 29 de Març

BARCELONA.- Les organitzacions de treballadors autònoms: Associació de Transportistes Agrupats Condal ( ASTAC-CONDAL), Coalició d’Entitats Professionals de Teràpies Naturals –Federació Catalana, Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC), Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents-CCOO (FS TRADE-CCOO), Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Taula d’Autònoms de Catalunya i Unió de Pagesos de Catalunya, han signat un manifest unitari en el que criden als autònoms, autònomes i professionals de Catalunya a participar en la vaga general del 29 de març, en denuncia de les politiques d’ajust i retallades promogudes pels governs del estat i de la Generalitat de Catalunya, en defensa dels drets socials, les prestacions i serveis del estat del benestar i en reivindicació de politiques que ajudin a dignificar el treball autònom i evitin l’abandonament constant de la seva activitat professional per part d’aquest col•lectiu que ha perdut 53.020 cotitzants a la seguretat social a Catalunya des de el desembre del 2007 al desembre del 2011.

LES ORGANITZACIONS D’AUTÒNOMS, AUTÒNOMES I PROFESSIONALS DE CATALUNYA, US CRIDEM A PARTICIPAR EN LA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ

Les organitzacions sotasignades manifestem:

• La nostra denúncia de les mesures d’ajust i retallada promogudes pels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en el sentit que cedeixen a les pressions dels mercats i de les institucions financeres perquè la crisi la paguem aquells que no l’hem provocada. Unes politiques que tenen com a resultat la pèrdua de drets socials, el deteriorament i les retallades dels serveis i prestacions públics i la pèrdua de poder adquisitiu de la majoria de la ciutadania, cosa que repercuteix, al seu torn, en un cercle viciós, en la constant destrucció d’ocupació, tant en el món autònom com en el món assalariat.

L’efecte directe d’aquestes politiques en el col•lectiu del treball autònom està a la vista: a Catalunya, la seguretat social ha perdut 53.020 autònoms i autònomes cotitzants, des del desembre de 2007 fins al desembre de 2011. En aquest període el nombre total de cotitzants a la seguretat social ha disminuït en l’11,69%, mentre que el d’autònoms/es persones físiques ho ha fet en el 14,27%.

• La nostra defensa de l’estat del benestar i el nostre rebuig a qualsevol tipus de retallada de drets, serveis i prestacions socials.

• La nostra posició en favor de mantenir el poder adquisitiu de les pensions, de defensar el sistema públic de seguretat social i d’oposició a qualsevol pèrdua de drets dels actuals i futurs pensionistes.

• L’exigència de continuar desenvolupant l’Estatut del Treball Autònom, perquè faciliti la millora de les condicions de treball i de vida dels autònoms i, en particular, de modificar urgentment aquesta Llei per garantir i tutelar l’exercici dels drets dels autònoms econòmicament dependents, davant les empreses i administracions que els contracten i que no volen reconèixer la seva condició.

• La nostra reivindicació de continuar millorant la protecció social dels autònoms, equiparant-los en drets i obligacions amb tots els treballadors. Uns drets, els del treball assalariat, amenaçats, com mai des de la transició democràtica, per la reforma laboral que ha presentat el govern del Partit Popular, amb el suport de Convergència i Unió, cosa que implica, evidentment, una dificultat afegida per aconseguir els drets que reclamem els autònoms i autònomes.

• La nostra demanda de polítiques actives de suport i plans de reconversió per a sectors durament castigats per la crisi com, entre d’altres, el transport, la construcció, el comerç familiar o l’agricultura i ramaderia, i que ajudin a reduir la constant disminució de llocs de treball autònom.

• La nostra exigència als governs central i autonòmic que condicionin els ajuts a les entitats financeres al fet que aquestes garanteixin l’accés al crèdit dels autònoms, empreses i famílies, com a element bàsic per contribuir a la creació de treball i de riquesa.

Per totes aquestes raons, les organitzacions signants, exercint la defensa i tutela col•lectiva dels interessos professionals dels treballadors autònoms, reconeguda a la Llei de l’Estatut del Treball Autònom, donem suport a la vaga general del 29-M, convocada per Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, que fan seves aquestes reivindicacions, i fem una crida als treballadors i treballadores autònoms a seguir activament aquesta jornada de paralització de l’activitat econòmica del país, com a mesura de pressió contra les polítiques que retallen drets, serveis i prestacions socials i que provoquen una caiguda constant de l’ocupació i del poder adquisitiu de la immensa majoria de la ciutadania, i en defensa de les nostres reivindicacions com a treballadors i treballadores autònoms.

Associació de Transportistes Agrupats Condal ( ASTAC-CONDAL), Coalició d’Entitats Professionals de Teràpies Naturals –Federació Catalana, Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC), Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents-CCOO (FS TRADE-CCOO), Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Taula d’Autònoms de Catalunya, Unió de Pagesos de Catalunya.

Comments are closed.