L’AMB aprova una moció per reclamar a l’Estat un fons per a la recuperació del transport públic

La moció aprovada reclama al Govern de l’Estat i a l’ATM recursos per fer front a la gran davallada d’usuaris del transport públic metropolità i les mesures de seguretat preses a causa de la COVID-19

BARCELONA. AMB.- Durant el ple del Consell Metropolità del mes d’octubre, celebrat ahir, l’AMB va aprovar una moció per reclamar a les administracions competents els fons per cobrir el dèficit extraordinari del transport públic urbà i del servei de taxi generat a causa de la Covid-19, del qual se’n pugui beneficiar l’AMB. Aquesta ha estat presentada pels grups metropolitans ERC-AM, En Comú Guanyem i PSC-CP, i s’hi ha adherit Junts per Catalunya.

La moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM, Junts per Catalunya, PP, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i Compromís i Acord per Torrelles, i les abstencions de Guanyem Badalona en Comú Ara decidim Ripollet.

El text posa de manifest que el Parlament de Catalunya ja va demanar al Govern de l’Estat un fons per cobrir el dèficit extraordinari del transport públic urbà a causa de la Covid-19, de com a mínim 600 milions d’euros, per a les administracions titulars d’aquest servei.

Durant el període gener-setembre de l’any 2020, el sistema de transport públic metropolità ha perdut un 47,4% de viatgers, registrant 255,51 milions de viatgers menys que durant el mateix període del 2019. Pel que fa al taxi, el decrement ha estat de fins el 80%.

Donat que l’AMB gestiona els serveis de transport públic al territori metropolità, tant a través de l’empresa pública TMB com de diferents operadors privats, així com el servei de taxi, atorgant les llicències pertinents, i que durant els darrers mesos ha dut a terme un important esforç per garantir la seguretat al transport amb sistemes de protecció per als treballadors i passatgers, mitjançant la moció aprovada ha fet les següents demandes a les administracions competents:

  • Reclamar al Govern de l’Estat que, d’acord amb el que ja va anunciar, creï un fons específic i d’aplicació immediata per compensar/cobrir el dèficit extraordinari del transport públic urbà i del servei de taxi generat a causa de la Covid-19.
  • Reclamar a l’ATM poder disposar de manera transitòria del saldo disponible dels comptes reserva provisional a AMB derivat de les liquidacions provisionals dels exercicis 2018 i 2019, per tal d’aplicar-los a atendre el dèficit actual causat pel COVID 19, fins que no es liquidin per part de l’ATM la totalitat dels recursos necessaris per compensar i regularitzar les repercussions pressupostàries i econòmiques dels operadors de gestió indirecta de l’AMB.
  • Sol·licitar l’assignació per part de l’ATM de l’import corresponent al Fons COVID-19, establert al RDL 22-2020 tram 4.2, que segons les previsions validades per l’ATM per als autobusos de gestió indirecta de l’AMB, per increment de necessitats i pèrdua d’ingressos tarifaris acumulats fins a 30 de setembre de 2020, suposen un total de 18.529.661,14 euros.
  • Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).