L'Ajuntament de Lleida aprova les tarifes del taxi per l'any 2011

La Seu de LleidaLLEIDA.- El Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar el passat 28 de gener les tarifes dels taxis de la capital per l’any 2011 acollint-se a la fórmula simplificada que dicta la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya i que suposa un increment mitjà del 2’8 per cent.
L’ estructura tarifària queda de la forma següent:

Concepte___________________________________________EUR
Tarifa 1
Percepció mínima 4,78
Preu quilòmetre recorregut 1,08
Hora d’ espera 22,15
Recollida a domicili 1,65
Tarifa 2

Percepció mínima 3,95
Preu quilòmetre recorregut 0,86
Hora d’ espera 18,45
Recollida a domicili 1,34
Suplements
Maletes 0,67
Estació 0,67
Animals domèstics 1,34
Nit de Nadal i Cap d’ any 4,32