La Unió de Barcelona del STAC sol·licita a l’IMET que autoritzi la permuta de llicències de TAXI entre titulars

STAC.- La Unió de Barcelona del STAC sol·licita per registre a gerència de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) que autoritzi la permuta de llicències entre titulats que, per motius personals, es posin d’acord per a la dita finalitat. Actualment el reglament metropolità del taxi no permet tornar a ser titular de llicència fins transcorreguts dos anys de la darrera transferència.

Adjuntem reproducció exacta de l’escrit presentat a l’IMET:

 

Barcelona, a 15 de maig del 2019
A l’atenció de:
Sra. Maria Teresa Carrillo Palacín
Gerència
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm. 18 – Zona Franca
08040 – Barcelona

Benvolguda,

Ens adrecem a vostè per a traslladar-li una queixa que ens han transmès diferents afiliats del nostre sindicat i altres companys de professió, a més de proposar-li una possible solució a la problemàtica.

El cas és que per problemes personals hi ha titulars de llicència que els interessaria fer una permuta de llicència amb un altre titular amb qui arribessin a aquest acord, principalment amb la intenció d’intercanviar el dia de festa. L’actual reglament metropolità impedeix a una persona física que transmet la llicència poder tornar a ser titular d’un altre fins transcorreguts dos anys des de la seva transmissió.

Sol.licitem la modificació de l’article 22/2.1 del capítol V ‘Transmissió de les llicències’ que diu així: ‘La persona que ha transmès una llicència de taxi no pot ser titular d’una altra llicencia fins transcorreguts dos anys des de la seva última transmissió.’ O bé buscar la manera legal perquè la permuta de llicències entre titulars fóra viable.

L’hi agraïm per avançat la seva atenció i li preguem que tingui en consideració la nostra proposta traslladant-la, si ho creu oportú, a la pròxima reunió de la Taula Tècnica del Taxi per a debatre-la amb la resta d’associacions.

Per qualsevol informació complementària restem a la seva disposició.

Atentament:

Jaime Sau Razquin
Secretari de la Unió de Barcelona del STAC