La Unió de Barcelona del STAC sol.licita facilitar als usuaris la tasca de queixa o denuncia

 

STAC.- La Unió de Barcelona del STAC sol·licita per registre a gerència de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) que els usuaris y usuàries del servei de taxi, puguin presentar queixes o denúncies sobre quelcom referent al servei via telemàtica, amb certificat digital, o presencialment a la seu de l’administració més propera al seu domicili.
Actualment les úniques vies existents per poder formular una queixa o denuncia, per part de l’usuari, són: o be presencialment a la seu de l’IMET o enviant un formulari per correu postal a l’Institut.

Adjuntem reproducció exacta de l’escrit presentat a l’IMET:

Benvolguda,

Ens adrecem a vostè per transmetre-li una queixa, que ens formulen de forma freqüent els usuaris i usuàries del servei de taxi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, referent a les diferents vies per a formular denuncies sobre el servei que tenen a la seva disposició.

Actualment les úniques vies existents per poder formular una queixa o denúncia, per part de l’usuari, són: presencialment o enviant per correu postal a l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) el document de denúncia, que es troba en la pàgina web de l’Institut, degudament signat, especificant els motius de la denúncia i acompanyar-lo del rebut d’impressora emès pel taxista i on figuren les seves dades professionals.

Com dèiem, molts usuaris i usuàries reclamen una via més àgil per cursar una queixa o denuncia que el correu postal o una via de més proximitat que desplaçar-se a les instal·lacions de l’IMET de la Zona Franca de Barcelona.

Per aquest motiu i donada la importància d’erradicar les males praxis, que tant de mal fan al nostre sector, considerem de vital importància facilitar la tasca de queixa o denúncia als nostres usuaris i usuàries. Per exemple, fent possible la denuncia via online amb certificat digital o presencial a l’administració de més proximitat al domicili de l’usuari o usuària i que aquesta fos la responsable de fer-la arribar a l’IMET.

L’hi agraïm per avançat la seva atenció i li preguem que tingui en consideració la nostra proposta traslladant-la, si ho creu oportú, a la pròxima reunió de la Taula Tècnica del Taxi per a debatre-la amb la resta d’associacions.

Per qualsevol informació complementària restem a la seva disposició.