La Generalitat obre la convocatòria d'ajuts per a la instal·lació d'infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics

Barcelona. Gencat.- La Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha obert avui la convocatòria d’ajuts per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, amb l’objectiu d’estendre la xarxa de recàrrega per a recorreguts interurbans i fer de Catalunya un país atractiu per a l’ús del vehicle elèctric. La convocatòria està dotada amb 864.750 euros.

Els ajuts es divideixen en tres categories:
 
–       Estacions d’accés públic de recàrrega ràpida: es concediran ajuts de fins al 100% del cost de la infraestructura, amb un màxim de 40.000 euros, per a la instal·lació de noves estacions de 50 kW de potència amb sistema de pagament integrat. Podran accedir a l’ajut corporacions locals i altres ens que en depenguin, amb un màxim de 2 estacions per terme municipal o 4 estacions per beneficiari. Aquest tipus de punts poden carregar 120 quilòmetres d’autonomia en menys de 30 minuts.
 
–       Estacions d’accés públic de recàrrega semiràpida: es concediran ajuts de fins al 100% del cost de la infraestructura, amb un  màxim de 15.000 euros (en cas de corrent continu) o 5.000 euros (en cas de corrent altern), per a la instal·lació de noves estacions de potència igual o superior a 20 kW amb sistema de pagament integrat. Podran accedir a l’ajut corporacions locals i altres ens que en depenguin, amb un màxim de 4 estacions per terme municipal o 8 estacions per beneficiari. Aquest tipus de punts poden carregar 100 quilòmetres d’autonomia en 1 hora.
 
–       Punts de recàrrega vinculats: es concediran ajuts per a la instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats a vehicles elèctrics purs, elèctrics endollables i per a vehicles d’autonomia estesa. Hi podran optar famílies, corporacions locals i fundacions i entitats sense ànim de lucre, i els ajuts ascendiran fins al 75% del cost de la infraestructura, amb un màxim de 1.000 euros per punt vinculat i de 2.500 euros en el cas que es faci una preinstal·lació per a futurs punts en un aparcament comunitari.
 
La línia d’ajuts es tancarà d’aquí a 30 dies hàbils, en el cas de les estacions d’accés públic, i d’aquí a 3 mesos, en el cas dels punts de recàrrega vinculats.
 
Sistemes integrats per simplificar l’ús de la xarxa
 
A més d’estendre la xarxa de recàrrega, la línia d’ajuts també pretén avançar en la simplificació del seu accés, de manera que els usuaris la puguin utilitzar de la forma més fàcil i còmode possible. Per això, totes les estacions d’accés públic que optin a un ajut hauran d’incorporar un sistema integrat que es pugui utilitzar amb el telèfon mòbil, de manera que l’usuari pugui accedir a la recàrrega –i pagar-la, quan s’escaigui- de manera instantània sense necessitar cap targeta identificativa.
 
Precisament, i fruit de la col·laboració entre Estabanell Energia, Evectra, Circontrol, Etra-Bonal, l’ajuntament de Sant Cugat i l’ICAEN, en els darrers mesos s’ha implementat el primer punt de recàrrega ràpida que, mitjançant un codi QR, permet que l’usuari pugui carregar el seu vehicle. Per a carregar el vehicle, l’usuari ha de llegir el codi QR amb el seu mòbil, que el redirigeix a la web de l’operador. Aquesta web, després d’introduir-hi les dades bàsiques, facilita un codi a l’usuari per desbloquejar el punt de recàrrega i subministrar-li potència. El sistema, a més, permet que l’usuari consulti en temps real si el punt de recàrrega està disponible, ocupat o avariat, i fer una gestió dels seus consums, mentre que permet al propietari de la instal·lació monitoritzar-ne l’estat i el funcionament. Aquesta estació de recàrrega està ubicada al carrer de la Mina, a Sant Cugat del Vallès.
 
El PIRVEC 2016-2019
 
Aquesta línia d’ajuts format part del Pla d’acció per al desplegament d’infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric  (PIRVEC) 2016-2019, que pretén dotar Catalunya d’una xarxa fonamentada en la recàrrega vinculada, i que compti amb el suport d’una xarxa de recàrrega ràpida ubicada en punts estratègics per a facilitar els recorreguts interurbans, tot garantint el subministrament en distàncies no superiors a 100 quilòmetres.
 
Durant l’any 2016, i mitjançant també el sistema d’ajuts, la Generalitat va posar en marxa 11 punts de recàrrega ràpida en punts estratègics de la xarxa viària catalana o en zones molt densament poblades, en col·laboració amb els corresponents ajuntaments. El PIRVEC s’ha establert com a objectiu assolir els 100 punts de recàrrega ràpida, els 400 de recàrrega semiràpida i 25.000 punts vinculats l’any 2019.