Informació sobre el carril bus-taxi de l'estació de Sants

STAC.- Els taxis que surtin de la graella de l’Estació de Sants (direcció centre Barcelona) podran utilitzar el carril bus-taxi situat al costat de la plaça dels Països Catalans per guanyar fluïdesa de trànsit. Així mateix s’ha habilitat una zona de desencotxament exclusiva per a taxis a l’alçada del pas de vianants situat en la mateixa plaça.