Gran participació a l’assemblea anual de Teletaxi Terrassa

STAC.- El passat dissabte va tenir lloc al centre cívic de l’avinguda Francesc Macià, l’assemblea anual ordinària de la cooperativa Teletaxi Terrassa.

Després d’aprovar l’acta de l’assemblea anterior, es va aprovar l’entrada de vuit dels socis pendents d’entrar en ple dret a la cooperativa. Posteriorment, va arribar l’hora de l’aprovació dels comptes anuals que varen ser aprovats per unanimitat. Es va explicar la necessitat de renovació del contracte d’exclusivitat i es va aprovar la citada renovació.

En un altre ordre de coses, es va explicar la feina feta des de central amb la incorporació de nous col·laboradors de serveis i companyies. Es van acordar les accions proposades per tal de donar visibilitat a l’app de preu tancat i com promocionar-la. El darrer punt del dia va ser, com sempre, el torn de precs i preguntes.

L’assemblea va comptar amb la pràctica totalitat dels socis i sòcies, amb l’excepció dels vehicles destinats a cobrir la guàrdia de l’assemblea.

MOMENTS DE L’ASSEMBLEA: