FS TRADE-CCOO i la Taula d'Autònoms han enviat a les forces polítiques 21 propostes pel millorar les condicions de 500.000 autònoms de Catalunya

El 98% dels taxistes són autónoms
El 98% dels taxistes són autónoms
BARCELONA.- La FS TRADE-CCOO i la Taula d’Autònoms de Catalunya (TAC), han enviat a les forces polítiques de Catalunya 21 propostes per millorar les condicions de vida i de treball dels més de cinc-cents mil autònoms i autònomes que viuen i treballen a Catalunya.
La FS TRADE-CCOO i la TAULA D’AUTÒNOMS de CATALUNYA (entitat unitària formada per les següents organitzacions: l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, l’Associació de Transportistes Autònoms de Catalunya Condal, la Coalició d’Entitats Professionals de Teràpies Naturals – Federació Catalana, la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya, el Sindicat del Taxi de Catalunya i la Unió de Pagesos de Catalunya) emplacem les forces polítiques que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya a assumir en el seu programa electoral i a desenvolupar, en el cas que formin part del proper Govern de la Generalitat, aquells temes que siguin competència de la Generalitat, i per l’impuls polític, de les que siguin competència de l’Administració local o de l’Estat, un conjunt de 21 mesures que impliquin una veritable política de suport al treball autònom a Catalunya.
Les mesures que demanem impliquen accions concretes en matèria de polítiques actives en favor de l’autoocupació, de garantir l’accés al crèdit, de millora de la formació contínua, de penalització a la morositat, per evitar que el fracàs professional no impliqui la ruïna familiar, per assumir reconversions sectorials necessàries, per augmentar la protecció social i perquè el Govern de la Generalitat s’impliqui en la realitat del col•lectiu i obri els marcs necessaris de reconeixement i diàleg amb les organitzacions representatives del treball autònom a Catalunya.

Per a mes informació: Jordi Gutiérrez, secretari general de la FS TRADE-CCOO
(629 376 554).

Evaristo Magaña, secretari de la TAC (639 112 025).

Barcelona, 25 de novembre del 2010