FREENOW corregeix el preu publicitat a Google Maps arran de la denúncia de l’STAC

STAC.- Durant el dia d’ahir l’Institut Metropolità del Taxi ens va notificar que l’app FreeNow, a requeriment de l’IMET després de la reclamació propiciada per la Unió de Barcelona de l’STAC el passat 29.06.2021, ja ha corregit l’error de càlcul a la baixa publicitat a través de l’app Google Maps, que no corresponia amb la tarifa oficial del taxi de l’AMB. Aquest fet l’hem pogut comprovar amb diferents simulacions que recentment calculaven de manera errònia i ara ho fan correctament.

Des de l’STAC celebrem la ràpida actuació de l’IMET en defensa del nostre sector, ja que aquesta situació generava una experiència negativa entre els usuaris i desconfiança envers el servei públic del taxi en general.

Escrit enviat per correu registrat a l’atenció de presidència i gerència de l’IMET el passat 29.06.2021 on es denunciava aquesta situació: