El transport a demanda del Pallars Sobirà rep 20.000 viatgers a l’any

Aquest servei té 23 línies i inclou tots els pobles de la comarca on no arriba la concessió d’autobusos de línia.
El trajecte per anar al mercat de Sort els dimarts és el més sol·licitat


El xófer Josep Gabriel, obrint la porta a Fátima

SEGRE. M. CODINAS.- El transport a demanda del Pallars Sobirà rep prop de 20.000 viatgers a l’any. Aquest servei complementa les línies d’auto- car als pobles que queden fora de les rutes de la comarca, i fa- cilita la mobilitat als veïns per a desplaçaments quotidians com anar a la perruqueria, al met- ge o fer la compra. La majoria dels usuaris són joves i persones grans.
“Tenia carnet, però em van aconsellar deixar de conduir i aquest servei em dona inde- pendència i llibertat als meus 89 anys”, explica Maria Sarra- do, veïna de Tavascan. Utilitza una de les vint-i-tres línies a de- manda que el consell del Pallars Sobirà ofereix a tots els pobles on no arriba la concessió de bu- sos d’Alsa. “Cada dimarts sole agafar el taxi que uneix la Vall de Cardós amb Sort per anar al mercat”, diu Sarrado, que afegeix que “és quan aprofito per comprar, treure efectiu o fer vida social”.
Només el 2023 van utilitzar aquest servei un total de 19.930 persones. Cada viatge costa entre 1 i 2 euros, a l’estar subvencionat pel departament de Territori i el consell, i també cobreix els viatges per anar al metge, així com a cursos i tallers que organitzen alguns ajunta- ments per a la tercera edat. Jo- sep Gabriel és un dels més ve- terans que dona aquest servei. Assegura que “és fantàstic, ja que ajuda també persones grans a estar connectades”. Constata que el nombre d’usuaris creix any rere any i que cada vegada l’utilitzen més treballadors i estudiants. És el cas de Fatima Soza, de Nicaragua i que viu i treballa a Ribera de Cardós. Cada dimarts viatja a Sort per estudiar català. Per a això re- serva una plaça al taxi amb uns dies d’antelació, perquè asse- gura que “hi ha vegades que el taxi s’omple i les coses es com- pliquen”. “Si no fos per aquest transport alternatiu, molta gent de la zona no tindria com mou- re’s”, conclou.