El taxi aplaudeix la limitació del doble torn

El 98% dels taxistes són autónoms
El 98% dels taxistes són autónoms

BARCELONA.- Els taxistes autònoms sense un assalariat al seu càrrec estan encantats amb la decisió de restringir els cotxes a doble torn, els que funcionen les 24 hores amb dos conductors a sou. La mesura, aprovada la setmana passada per l’Institut Metropolità del Taxi (IMT), haurà de ser ratificada dijous per l’Entitat Metropolitana del Transport, que abans de donar el seu veredicte ha encarregat una enquesta per calibrar l’opinió del col·lectiu. El resultat del sondeig, que ha exclòs els taxistes amb nòmina i els empresaris que exploten diverses llicències, dóna un suport del 95% a la congelació del sector durant un any, així que, si no hi ha cap imprevist, l’ens regulador donarà el seu consentiment.
Amb l’aprovació definitiva d’aquesta proposta, l’IMT farà una foto fixa de la professió per no permetre que creixi el nombre de conductors assalariats, que en cinc anys ha passat de 830 a quasi 2.600 gràcies a la flexibilitat de la llei del taxi que va entrar en vigor el 2003 i que anul·lava la plena dedicació del taxista.
L’origen de la qüestió s’ha de buscar, naturalment, en la crisi, que ha enfonsat la facturació un 30%. Així ho reflecteix la mateixa enquesta, en la qual el 99% confirmen que els mals temps econòmics han afectat el taxi, i això equival a més hores de treball -fins a 16 en alguns casos- per complir amb el que ells anomenen el full, els objectius marcats per a cada jornada de treball. A la pregunta de quines mesures es podrien adoptar per millorar la situació, el 48,2% de les 415 enquestes vàlides apunten a la necessitat de tornar al model d’un taxi, un conductor, i això equival a eliminar el doble torn. Un 17% reclamen la retirada de llicències -una proposta econòmicament inviable- i el 14,5% demanen el control horari, una idea que el Sindicat del Taxi (Stac) persegueix fa mesos i que exigiria una manipulació del taxímetre que encara s’estila tècnicament complicada.
SUPORT CONTUNDENT / A la pregunta concreta sobre la possibilitat de «limitar el nombre de llicències amb dos conductors», el 95,2% dels enquestats aporta un contundent sí i només un 3,6% no ho veu una bona idea. S’ha de tenir en compte que el sondeig ha exclòs els conductors assalariats i els empresaris del taxi, principals perjudicats per la limitació del doble torn.
L’IMT va acceptar la mesura, que reclamava part del sector, després de comprovar, entre altres efectes de la crisi, que el 45% dels quilòmetres que efectua un taxi per Barcelona els fa sense un client a bord.

Comments are closed.