El STAC sol.licita la modificació de la llei per treure la limitació dels vehicles de més de cinc places a l’AMB

Carta a la Generalitat

STAC.- El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ha sol.licitat a la Generalitat de Catalunya la modificació  de la llei del taxi, per que no hagi limitació de vehicles de més de cinc places com existeix al Àrea Metroolitana de Barcelona (AMB). Aquesta mateixa carta s’està remitint als diferents grups políticas del Parlament de Catalunya per que realitzin una iniciativa legislativa per la reivindicació.

Aquesta es la carta que s’ha enviat a la Generalitat i també els grups polítics del Parlament:

Un dels objectius que té el taxi és oferir cada dia, més servei i ser més competitius en tots els camps.

Davant l’aparició de nous operadors en el nostre mercat, necessitem que el taxi no tingui cap tipus de traves i pugui competir en totes les seves formes per oferir a l’usuari tota mena de serveis que és el que demana l’usuari

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ja es va decidir al seu dia, a petició del sector, ampliar el mercat fins a les 7 places. Creiem que va ser un èxit, en poder accedir a un altre tipus de serveis que només les VTC podien oferir pel tipus de vehicle.

Ara l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha posat un límit en l’última modificació del Reglament Metropolità del Taxi aprovat i només un 15% de vehicles poden ser de més de cinc places.

El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ve sol·licitant a l’AMB, a través de l’Institut Metropolità del taxi (IMET), que no hi hagi cap tipus de percentatge en considerar que la competència no té cap limitació.

L’STAC ja va presentar al·legacions en l’aprovació inicial del text on es fixava aquest percentatge sense que fos tingut en compte.

L’argument de l’AMB és que l’increment de vehicles de més de 5 places està limitat per la pròpia Llei del Taxi, qui només ho permet en casos excepcionals.

Considerem que quan es va redactar la llei el taxi estava en una altra situació i la realitat ara és una altra. Les administracions han de permetre qualsevol millora tant en la qualitat del servei com en adequar al nostre sector a les demandes dels clients.

I des del STAC considerem que els vehicles amb més de 5 places son necessaris i és una bona opció pel taxi de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.

L’Article 20 de la llei del taxi diu el següent:

Article 20 Vehicles

      1.  Els vehicles a què fan referència les llicències i les autoritzacions han de complir els requisits que determinin les normes de desenvolupament d’aquesta                Llei quant a les condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort i prestacions adequades al servei a què estan adscrits, sens perjudici del que pugui             determinar el departament competent en matèria de transports pel que fa a les condicions exigibles als vehicles.

  1. Les llicències i les autoritzacions per al servei de taxi s’han d’atorgar per a vehicles amb una capacitat màxima de cinc places, inclosa la de la persona que condueix.
  2. Es pot autoritzar que el vehicle tingui una capacitat de fins a nou places, inclosa la de la persona que condueix, excepcionalment i atenent circumstàncies relacionades amb les prestacions i les característiques del vehicle, l’accessibilitat que té per a persones de mobilitat reduïda i les característiques de la zona geogràfica i del servei mateix

Sol·licitem:

Que sigui eliminat del text de la llei la paraula excepcionalment perquè totes aquelles llicències que vulguin aplicar a la llicència un vehicle de fins a 9 places ho puguin fer sense cap tipus de problema i responent a les necessitats del mercat i també als dels usuaris.

Barcelona, 09 de juliol de 2018

Lluís Berbel Salcedo

President de l’STAC