Reunió amb Transports per parlar del nou encotxament en el aeroport pels serveis precontractats

STAC.- Representants del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) han mantingut el mati del passat dimarts dia 10 una trobada a la delegació de transports de la generalitat al carrer Josep Tarradellas de Barcelona.
Els companys Luis Berbel Carlos Fernández Miguel Angel Gabilan i Antoni Servos, han manifestat la seva preocupació per l’actual situació d’encotxament dels serveis precontractats al aeroport de Barcelona concretament a la terminal 1.
S’ha sol•licitat a la generalitat de Catalunya que faci d’intermediari entre el col•lectiu i l’empresa adjudicatària AENA per tal de solucionar aquesta problemàtica i s’ha proposat que els taxis puguin esperar a sota del pont, davant mateix del lloc habilitat per Aena, conservant també l’actual ubicació.
Altres temes tractats han estat:
• Reglament Metropolita de VTC.
S’ha preguntat a la Generalitat de Catalunya quin serà el seu posicionament davant de l’aprovació del Reglament Metropolita.
• Noves autoritzacions VTC.
La demanda de mes inspeccions a les VTC’s , no pot ser que en altres comunitats autònomes els numero d’inspeccions superi de llarg les de Catalunya.
La retirada d’autorització a totes aquelles VTC reincidents en les infraccions, considerem que la immensa majoria de les noves autoritzacions de VTC’s incompleixen de forma reiterada la normativa, i exigim que en cas de reiteració en les infraccions la Generalitat de Catalunya retiri l’autorització.
• Llibre Blanc.
S’ha informat i demanat les modificacions que creiem adients per donar resposta a la nova realitat fruit de l’entrada al mercat de nous operadors.