El STAC proposa fraccionar el pagament de la taxa de publicitat en trimestres

Publicidad en los taxis de Sevilla
STAC. – El Sindicat del Taxi de Catalunya ha remès un escrit al IMET sol · licitant que la taxa de publicitat sigui de pagament trimestral i depenent de la durada de les campanyes. Igual que succeeix, amb l’IVTM, quan són nous que només es paga per trismestres, depenent de la data de matriculació.
L’argument principal és que les campanyes, normalment, són temporals, dos o tres mesos, i la taxa condiciona al fet que es pagui tot l’any.
L’escrit, tramès al gerent de l’IMET, vol aprofitar aquests mesos on els ajuntaments i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han de discutir les ordenances per al 2014.