El STAC demana informació sobre els taxímetres per aplicar la regulació horària

TaxímetroBARCELONA.- El Sindicat del Taxi de Catalunya ha solicitat al Director General de Industria de la Generalitat de Catalunya un informe per a saber si tots els aparells taxímetres que existeixen actualment tant a l’Àrea Metropolitana com a la resta de Catalunya suporten la incorporació d’un sistema per poder regular el control horari.
Aquesta petició s’insereix dins de les solucions que el STAC està buscant per pal.liar la crisi que pateix el sector, Una d’elles és la regulació horària, similar a la que s’està fent a València.
En aquesta ciutat, des de l’1 de gener, ja s’aplica un sistema pel qual els cotxes a doble torn treballen fins a 16 hores i els d’un sol torn, treballen un màxim de 12 hores.
A Barcelona, es vol aplicar un sistema similar encara que aplicant, possiblement