El pleno del Área Metropolitana de Barcelona ha aprobado hoy la medida de dos dias de fiesta más al mes que tendran caracter temporal hasta la aprobacion del sistema definitivo de turnos en el mes de octubre

Como consecuencia de la presentacion de 1460 alegaciones al sistema de turnos aprobado inicialmente por el Consell Metropolità de la AMB del 6 de Marzo después de la Consulta al sector celebrada el febrero pasado, y debido al periodo de analisis y de evaluación solicitado por el IMET en la primera reunion que tuvo con las organizaciones representativas surgidas de las elecciones del pasado mes de mayo, a pesar de ello y como consecuencia de la coyuntura economica del pais repercute de forma negativa en la recaudacion diaria de los taxistas, tanto STAC como UTAM solicitaron la aplicacion de dos de fiesta mas al mes hasta que en el mes de octubre se apliquen los Turnos.

I per tant, s’ha acordat, a petició de les organitzacions del taxi sota signants, autoritzar a partir del 2 de juliol, i fins el 31 d’octubre –data en que haurà d’estar en vigor l’aplicació dels Torns de treball–  la mesura que obliga a tots els titulars de llicència a realitzar dos dies més de festa al mes (una cada quinze dies). Aquesta mesura s’aplicarà d’acord amb la normativa que s’especifica tot seguit.

Els vehicles taxi aplicats a les llicències gaudiran de dos dies de descans setmanal. El primer, que tindrà caràcter obligatori, estarà comprès entre dilluns i divendres, el segon es realitzarà entre dissabte i diumenge.Excepcionalment i transitòriament des del 2 de juliol de 2012 i fins el 31 d’octubre de 2012, s’estableix l’obligatorietat d’un tercer dia de descans de freqüència bisetmanal, a distribuir de dilluns a divendres, d’acord amb el següent quadre:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

3-4

5-6

7-8

9-0

1-2

Els dies de la setmana senars descansaran les llicències senars.

Els dies de la setmana parells descansaran les llicències parells.Comments are closed.