Documentació del Procés participatiu per recollir l’opinió de la ciutadania sobre una norma reglamentària metropolitana que estableixi les condicions d’explotació de les VTC

 

 

 

 

AMB.- Per resolució de Presidència de 14 de desembre de 2018, s’ha iniciat el tràmit de consulta prèvia previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb la documentació referent a la redacció d’una norma reglamentària metropolitana que estableixi les condicions d’explotació de les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor (VTC).

El procés de participació es desenvoluparà durant el termini que acaba el dia 25 de gener de 2019, a partir de la publicació de la memòria justificativa al web corporatiu.

DOCUMENTACIÓ:

DECRET PRESIDÈNCIA

Informe Secretaria. Memoria justificativa

RDL