David Saldoni: “Els nous models de mobilitat generaran canvis importants”

David Saldoni, recentment nomenat Director General de Transports, fa vint anys que és regidor de Sallent, dels quals vuit ha estat l’alcalde de la ciutat.

Quants anys ha estat al capdavant de l’alcaldia de Sallent?

En la meva etapa municipal, fa vint anys que sóc regidor del municipi de Sallent, en diverses responsabilitats, 8 dels quals com a alcalde.

Què li ha suposat accedir al càrrec de la Direcció General de Transports?

Un repte important, una oportunitat de poder treballar en tots aquells temes que des de l’àmbit municipal t’afectaven de forma diferent. Ara des de l’àmbit de govern poder incidir en la gestió de la mobilitat, el foment del transport públic, l’impuls d’uns sectors econòmics molt importants pel país.

Com veu el món del taxi i la situació actual?

El món del taxi ha estat per mi una de les principals ocupacions en les primeres setmanes d’activitat, el conec a escala local però la visió des de la Direcció General, és lògicament més amplia i els aspectes relacionats amb la regulació tenen molta importància i són en gran mesura responsabilitat nostra.

La societat actual és dinàmica i canviant, això afecta molts sectors, i el món del taxi no és aliè a aquest procés de transformació. El repte ha de ser en clau positiva per als seus professionals i usuaris. Aconseguir aquest repte és feina de tots i no ens ha de fer por avançar amb propostes i models que aportin nou valor i creixement.

Quina solució té el conflicte entre el taxi i els vehicles VTC?

El que en aquests moments pot ser un conflicte, ha d’esdevenir una coexistència. De fet les normes dictades relatives als serveis VTC pretenen delimitar el terreny de joc necessari perquè aquesta coexistència sigui pacífica. Evidentment el compliment d’aquestes normes és la següent condició per assolir aquest objectiu i és aquí on les empreses han de fer un exercici de responsabilitat i l’administració actuar amb tots els mitjans al seu abast per garantir-ho.

En aquests moments hi ha una normativa clara, i s’ha de complir.

Taxis i VTC sempre han estat diferenciats, quina solució garanteix que continuï així?

Entenem que l’element de la precontractació que defineix històricament els serveis VTC i els delimita en relació amb el taxi és un factor clau. És cert que la tendència molts cops és precisament la contrària, és a dir, la de que operativament i per l’ús intensiu de les tecnologies amb accés a les plataformes de contractació l’interval entre demanda i prestació del servei es redueixi en el temps. Però la tecnologia també ha de complir la normativa.

En qualsevol cas i al marge d’aquest element de diferenciació, hi ha d’altres que ja estan establerts i que tendeixen a evitar la captació de clients a la via pública ja sigui amb vehicles circulant o estacionats, com a activitat que entenem pròpia i exclusiva del servei del taxi.

La Conselleria està en plena elaboració d’una nova llei pel transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. En quin estat es troba actualment? Quin en serà la filosofia?

Aquesta llei està en un procés de treballs previs. Es va fer una consulta pública per tal de fomentar la participació en l’inici, i ara s’està treballant en l’estructura de la futura llei.

La llei ha de servir, no només per ordenar uns sectors on hi ha diferències, sinó que ha de servir per modernitzar i adaptar a les necessitats actuals el transport de viatgers en vehicles fins a 9 places. La situació ha canviat, i treballarem entre tots els agents implicats per fer una llei que posi en el centre l’interès de la ciutadania i la qualitat dels serveis, els professionals disposin d’un marc de seguretat jurídica redefinint si calen aspectes relatius a l’oferta, règim tarifari, accessibilitat, incorporació de les tecnologies i qualitat i seguretat dels serveis.

La convocatòria d’eleccions frenarà la seva elaboració?

Nosaltres treballem sense tenir ara per ara en compte possibles cites electorals o alteracions del mapa polític. Creiem que la feina pot ser útil en qualsevol altre context i que no podem deixar de donar continuïtat a la nostra voluntat normativa per aquesta circumstància.

Que espera del sector del taxi?

El sector del taxi és un sector primordial en la mobilitat del país, presta un servei imprescindible i de qualitat. Ara bé, això comporta que cal una adaptació constant per millorar, que la qualitat, disponibilitat, tecnificació i ambientalització del servei són les claus de volta d’aquesta millora continua.

Els primers contactes amb els representants del sector em fan sentir optimista pel que fa a aquesta voluntat de clarificació de la realitat en la qual ens movem i d’actualització, però no deixaré en cap moment d’insistir en el fet que els nous models de mobilitat a les ciutats generaran canvis importants en els pròxims anys i que l’actitud dels professionals i dels seus representants ha de centrar-se en la proactivitat i la recerca de solucions conjuntes que ens ajudin a trobar els millors models.

ENTREVISTA A DAVID SALDONI, DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PUBLICADA A LA REVISTA DE L’STAC “TAXI LIBRE” NÚM.202 (FEBRER-MARÇ 2020)