Comunicat oficial de l’STAC sobre la presentació del ‘pla d’acció i de suport al taxi’ de l’IMET

REUNIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU DE L’IMET I LES ASSOCIACIONS DEL SECTOR DEL TAXI DE L’AMB

STAC.- Dimarts 12 de maig diferents associacions del sector del taxi (ÉLITE, ATC, STAC, TLU, ANGET, PAKTAXI i AET) ens vam reunir per vídeo conferència amb l’equip directiu de l’IMET. L’objectiu de la reunió, aparentment, era donar resposta a les diferents esmenes presentades per les associacions a la proposta de “pla d’acció d’ajuda al sector del taxi” presentada el passat 5 de maig en una reunió anterior.

Aquest document és el DEFINITIU. De forma sorprenent, representants de l’IMET es varen posar en contacte amb nosaltres la vigília, per anunciar-nos que el text que se’ns presentaria a la reunió era el definitiu, per tant no hi havia marge de negociació i s’anunciaria l’acord en finalitzar la reunió en roda de premsa. Per tant vam assistir a una reunió merament informativa on tot estava decidit.

Des de l’STAC considerem que aquestes no són formes de procedir, per part de l’administració, en un assumpte de tal transcendència. Aquest full de ruta marcarà el futur del sector en els pròxims anys i per tant entenem que requeria un ampli consens. No entenem el perquè tantes presses en tancar un acord, que no reflecteix moltes de les peticions unitàries de les associacions, quan hi havia un procés obert i quedava molt marge de negociació.

Les novetats respecte a la primera proposta són:

  1. App del taxi. Finalment es retallen les fases d’implantació i s’avança a la fase tres (geolocalització). El taxi formarà part de l’app de mobilitat pública ‘SMOU’. S’utilitzarà els diners del fons de viabilitat del sector per retallar terminis. No hi ha cap previsió d’implantació, s’agilitzarà al màxim.

-Celebrem que és retallis dues fases d’implantació, malgrat que nosaltres vàrem demanar en les nostres esmenes, una implantació definitiva sense fases.

Ens sorprèn que una app pública, amb titularitat pública i integrada en un altre de mobilitat és financi finalment amb diners privats del sector. No hem obtingut resposta a la nostra proposta d’impulsar una consulta perquè el sector decideixi.


  1. Ajust de l’oferta i la demanda. Cap novetat. El document final cita la possibilitat d’establir percentatges d’oferta de taxi en les diferents fases de la desescalada, sempre d’acord amb l’Estat, la Generalitat i el sector. Se’ns informa que aquest tema es tractarà en una comissió bilateral de mobilitat amb la Generalitat.

No tenim cap compromís per escrit d’una hipotètica regulació un cop acabi l’estat d’alarma. Demanda unitària registrada a l’IMET el passat 24 d’abril via instància per totes les associacions i empreses d’intermediació del sector del taxi de l’AMB.

Recordem a l’IMET que té competències plenes en la regulació de l’oferta del servei, així ho avalen els nostres serveis jurídics i un estudi extern encarregat expressament per aquesta fita.


  1. Administració electrònica i simplificació administrativa. Cap novetat. Es modificarà el reglament, de manera que es puguin realitzar la major part de les tasques administratives presencials a l’IMET, de manera online.

-Demanem que s’ampliï al màxim de gestions possibles i perduri en el temps.


  1. Nova mobilitat urbana post COVID19. S’inclourà un grup de treball del sector del Taxi dins de la Comissió de Mobilitat de l’AMB, de manera que els representants del sector siguin tinguts en compte.

-Celebrem que s’hagi tingut en compte una de les nostres esmenes. És de vital importància que el sector tingui veu i fil directe en quelcom que ens influeix tant.


  1. Renovació de la flota. Cap novetat. Es treballarà en un pla de renovació de la flota de taxis acordat amb el sector de l’automoció, per tal de poder garantir la progressiva modernització de la flota, minimitzant l’esforç econòmic.

-Demanem màxima celeritat en aquest camp de treball i propostes atractives.


     6. Antiguitat de la flota. S’aprova una moratòria en l’obligació de canvi de vehicle en taxis que compleixin els              10 anys durant l’any 2020 i 2021.

-Celebrem que s’hagi tingut en compte parcialment una de les nostres esmenes. És molt necessari reduir al màxim les despeses fixes dels companys en aquestes circumstàncies. Sempre que el vehicle aprovi la revisió metropolitana i sigui apte pel servei és una bona mesura, que celebrem i s’hauria d’allargar a 2022.


  1. Campanyes de comunicació. Es portaran a terme campanyes de foment i promoció de l’ús del taxi, on es destaqui com a mitjà de transport segur.

-Celebrem que s’hagi tingut en compte una de les nostres esmenes. És molt important transmetre als usuaris totes les mesures de seguretat que s’estan duent a terme en la flota de taxis per a garantir la seva seguretat.


  1. Sistemes de seguretat i higiene. Es treballarà per buscar alternatives viables de mampares de separació que puguin ser de caràcter definitiu. S’oferirà a una de les cotxeres de TMB desinfecció per ozó diària per a taxis, amb cost pel taxista.

-Denunciem que les ajudes de protecció sanitària tant per a taxistes, com per a usuaris, estan sent escasses i totes corren a compte del taxista. Entenem que ha de ser l’administració qui es comprometés en aquesta qüestió de salut pública, tant logisticament com econòmicament.


  1. Col·laboració institucional amb la Generalitat. Cap novetat. Es demanarà el màxim suport del Departament de Territori als professionals taxistes i es treballarà conjuntament per tal de garantir la màxima contundència en el control de l’activitat de les VTC.

-Demanem la implantació total del reglament metropolità que regula l’activitat de les VTC a l’AMB. Instar a la Generalitat a implantar la web de control de l’activitat de les VTC i a reprendre la posada en marxa dels distintius d’identificació.


      10. Assessorament als taxistes. Cap novetat. L’IMET crearà una finestra única d’atenció als professionals                     taxistes per tal d’assessorar-los en les diferents ajudes i prestacions.

-Celebrem l’entrada en funcionament del servei d’atenció únic al taxista, lamentem que arribi tard, després de mesos d’incertesa i desinformació que han portat als companys a una situació de gran angoixa.


Des de l’STAC valorem positivament que es posi fil a l’agulla a una reivindicació històrica de la nostra organització, com l’app del taxi. Però valorem el text d’acords com INSUFICIENT, creiem que afronta un projecte a mig/llarg termini, però no resol cap dels problemes que tenim avui, ni els que tindrem a curt termini com la sobre dimensió de la flota en un context de crisi econòmica i social sense precedents. Ens decep que l’IMET no s’hagi volgut comprometre per escrit a implantar cap mena de regulació de l’oferta de taxis post estat d’alarma, tenint totes les competències per fer-ho. Malgrat tot, confiem en la voluntat política mostrada de paraula i seguirem treballant per dignificar la jornada laboral dels professionals taxistes de l’AMB.

Download (PDF, 217KB)