L’STAC en contra de prohibir la mà alçada tradicional quan s’implanti l’app pública

STAC.- La Unió de Barcelona de l’STAC, juntament amb altres associacions representatives del sector del taxi de l’AMB, traslladem a presidència de l’IMET les nostres consideracions en referència al document redactat pel consell d’administració de l’IMET previ a la licitació de l’empresa que desenvoluparà l’app pública de mà alçada digital (MADI). Son les següents:

• Se cita textualment: “Aquesta aplicació aniria acompanyada de mesures addicionals com la creació d’una xarxa emmallada de microparades, així com la prohibició expressa d’obtenir serveis a mà alçada en sectors de la ciutat, que han de promoure un canvi d’hàbits en la ciutadania a l’hora d’agafar un taxi”

Som totalment contraris a la prohibició expressa d’obtenir serveis a mà alçada de manera tradicional. És una mesura discriminatòria, tenint en compte que una bona part de la nostra clientela és d’edat avançada, atempta contra un costum molt arrelat entre la ciutadania per la seva immediatesa i que pot provocar un efecte contrari al desitjat. Creiem que la mà alçada digital ha de ser una manera més de sol·licitar servei, no tant una substitució. Obrir-nos possibilitats, però sense tancar-nos portes. Apostem per la pedagogia, no per la prohibició.

• El text cita també l’article 30 de la Llei del Taxi, referit a la incorporació de les noves tecnologies: “Les administracions competents en la matèria han de promoure, amb la col·laboració de les associacions més representatives del sector, la progressiva implantació de les innovacions tecnològiques més indicades”.

Volem insistir novament amb la necessitat que es compti amb la participació activa de les associacions en tot el procés de desenvolupament de l’app, tal com marca la llei. Els professionals taxistes som els que més podem aportar en conèixer de primera mà les nostres necessitats i les dels nostres usuaris.

• En el text no es fa referència a cap funcionalitat extra per fer més atractiu l’ús de l’app per part del professional taxista, com pot ser la informació d’esdeveniments susceptibles de demanda o altres informacions rellevants. Tampoc cita en cap moment la possibilitat de calcular a través de l’app la tarifa de preu tancat (T3).

Creiem que seria molt convenient ampliar les funcionalitats per fer-la més atractiva pel taxista i incentivar el seu ús. En referència a la T3, és una de les eines més competitives que tenim actualment i seria imprescindible que l’app l’oferís.

Document enregistrat aquest matí a l’AMB en atenció de presidència de l’IMET