COMUNICAT DE L’STAC A AFILIATS, SIMPATITZANTS I SECTOR DEL TAXI EN GENERAL*

Barcelona, a 24 de juliol de 2017

*JORNADA DE VAGA CONVOCADA PEL PROPER DIJOUS 27 DE JULIOL*

El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC),  sobre aquesta i altres accions similars, exposa les següents:

*OBJECCIONS A LA VAGA*

– La convocatòria a una jornada nacional de vaga no és unitària. De nou, les associacions convocants imposaràn el seu criteri per sobre de la resta i mostraran la seva pròpia divisió convocant diferents hores d’aturada segons la ciutat.

– Una aturada del servei del taxi, tal com ha quedat palés, no aporta res de cara a solucionar el problema. Recordem que aquest és l’adjudicació massiva de llicències VTC, que afectaría negativament el sector del taxi.

– Una aturada del servei del taxi només perjudica els nostres usuaris, provoca pérdues milionàries al propi sector del taxi i beneficía els nostres competidors, que aprofiten la jornada per a guanyar més mercat i presència.

L’STAC, davant aquesta situació, durà a terme les següents:

*ACCIONS RESPECTE A LA VAGA DE DIJOUS 27 DE JULIOL DE 2017*

– STAC no assistirà a la manifestació nacional convocada a Madrid, donada la divisió existent entre les diferents organitzacions nacionals.

– L’STAC davant de la manca de transparència i d’informació directe no estarà present a les mobilitzacions, amb origen a l’aeroport de El Prat, previstes a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona).

L’STAC, malgrat el nostre apropament, no ha estat convidada a participar a cap de les reunions. En aquestes, les diferents associacions convocants van decidir l’organització de les diferents mobilitzacions.

Naturalment, els afiliats i simpatitzants de l’STAC podràn exercir el seu dret a intervenir en aquestes mobilitzacions, si bé a títol individual.
L’STAC, tant en primera persona com a través de FEDETAXI (Federación del Taxi de España), seguirà estant present en tots els fronts jurídics oberts en relació amb el problema de l’adjudicació de les llicències VTC.

Així mateix, seguirà estant present a tots els fronts polítics, amb interlocució directa amb el Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya i amb el Ministerio de Fomento.

En el citat Ministerio, FEDETAXI ha aconseguit recentment l’aprovació d’un decret per impedir l’especulació de llicències VTC un cop concedides aquestes.

L’objectiu és aconseguir que ambdós organismes defineixin clarament l’àmbit de treball dels dos diferents tipus de llicències (VT i VTC) i mantinguin el necessari equilibri entre elles.
L’STAC vol fer una crida a la resta d’organitzacions nacionals. La proposta és que, un cop acabat el calendari de mobilitzacions aprovat al Congrés Nacional, s’ha de fer un sincer balanç de la situació actual i determinar si, amb la vía de les vagues i segons quin tipus de mobilitzacions, s’han assolit els objectius.

Si no ha estat així, caldrà reconsiderar la vía actual i consensuar entre totes les organitzacions altres víes d’actuació més efectives i, sobretot, menys lesives per al propi sector del taxi.

 

Sindicat del Taxi de Catalunya