Comunicat de l'IMET. Comentario: "Poniendo un poco de orden y mayor control"

IMET.- Per la present deixem sense efecte, atenent els diversos suggeriments rebuts, la circular que a continuació es detalla, i que es va enviar el passat dia 7 de maig:
“A partir del dia 1 de juny de 2012, per poder donar d’alta un conductor assalariat en una llicència d’autotaxis, a més de portar la documentació corresponent a la nova contractació, el conductor haurà d’estar donat de baixa com a conductor de les llicències en les quals prestava servei anteriorment.
Per tant no es podrà donar d’alta cap conductor assalariat que no hagi estat donat de baixa com a conductor de les llicències en les quals prestava servei.
S’admetrà com a comprovant que està donat de baixa, o bé la baixa de la Seguretat Social o un certificat de vida laboral del conductor on consti la baixa.”
Però s’haurà de tenir en compte que a partir d’aquest dia, el dia 1 de juny, per donar d’alta un conductor assalariat serà imprescindible presentar el certificat de vida laboral, actualitzat, del treballador que es vol donar d’alta.

Cordialment,