Comunicat de l'IMET a tots els titulars de llicència de taxi

BARCELONA.- L’IMET comunica al sector que s’està preparant un número de la revista Taxi on s’explicarà de forma detallada quan i de quina manera es posarà en pràctica el sistema de torns. Juntament amb aquesta publicació, que s’enviarà al domicili de cada titular de llicència, s’afegirà un sobre amb els adhesius del torn que li correspon i una explicació del lloc del vehicle on hauran de situar-se.
Així mateix es donarà un temps prudencial perquè cada taxista pugui rebre la publicació i estigui totalment assabentat del torn que li correspon, així com per aclarir els dubtes pertinents o fer el canvi de torn.
El sistema de torns es posarà en pràctica, per tant, en el moment en què tots els taxistes estiguin totalment informats i tots els adhesius estiguin col·locats en els taxis, així com quan la Guàrdia Urbana de Barcelona, les policies locals dels municipis metropolitans i els Mossos d’Esquadra tinguin coneixement de la Normativa.
La prioritat de l’IMET és que els torns es posin en marxa el més aviat possible però amb tots els dubtes aclarits i, amb tota la “mecànica” en marxa, i quan hi hagi la garantia que funciona i que funcionarà correctament.

Comments are closed.