El preus del combustible, amb lupa. Estudi realitzat pel RACC

El RACC ha fet públic l’Anàlisi de preus dels combustibles a Espanya, un estudi que respon a la creixent preocupació dels conductors per aquesta qüestió. Després de constatar l’increment dels preus dels combustibles en els primers nou mesos de 2012 –augment del 10,4% del preu de la gasolina i 7,2% del del gasoil–, s’analitzen les causes de la seva fluctuació, provocades tant per l’evolució del preu en origen com per l’impacte de l’impost autonòmic de vendes minoristes de determinats hidrocarburs (“cèntim sanitari”) i la política comercial dels distribuïdors.
Aquests factors expliquen les notables diferències de preus entre províncies, però també les diferències detectades segons el dia de la setmana en què es fa benzina, el període de l’any (augment de preus en operacions sortida, Nadal, Setmana Santa o ponts) o la ubicació de la benzinera.  Aquesta anàlisi suposa l’arrencada de l’Observatori RACC de preus dels combustibles, que es publicarà periòdicament perquè els consumidors disposin sempre d’informació transparent i actualitzada.

Altres dades d’interès (Premeu el link per accedir):

1. Estudi: Ànalisi de preus dels combustibles a Espanya
2. On van els diners que paguen pels combustibles?
3. Consum de productes del petroli i preus dels combustibles
4. Preu mitjà del combustible per província i CC.AA.
5. Les gasolineres més cares i les més barates d’Espanya
6. Els dies de la setmana i èpoques de l’any més barates per fer benzina
7. Consells per estalviar combustible