COMUNICAT A AFILIATS, SIMPATITZANTS I SECTOR DEL TAXI EN GENERAL

COMUNICAT A AFILIATS, SIMPATITZANTS I SECTOR DEL TAXI EN GENERAL

ASSEMBLEA INFORMATIVA REIAL DECRET-LLEI VTC’S, 03/10/2018

Representants del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) van assistir durant la tarda d’ahir a l’assemblea informativa, convocada per les diferents associacions del sector, que es va celebrar a la zona d’espera de taxis de la T1 de l’Aeroport de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta assemblea era informar detalladament i esclarir tot tipus de dubtes als companys allí presents sobre el Decret-llei, que es va aprovar divendres passat 28 de Setembre, i que modifica la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT), en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor (VTC’S).

Els representants de les diferents associacions van donar el seu punt de vista sobre el Decret-llei, coincidint de forma unànime que aquest no era íntegrament el que s’hagués desitjat, sobretot pels excessius anys de moratòria.
Des del STAC coincidim en aquest punt, però malgrat tot, en el nostre torn de paraula vam defensar la importància de que aquest Decret-llei sigui convalidat al Congrés dels Diputats, donant així via lliure a comunitats autònomes i ajuntaments per regular l’activitat de les VTC’s durant aquests anys de moratòria.
Compartim amb molts companys els dubtes raonables que aquesta sigui una eina eficaç després de tants anys de mentides i la indignació per una excessiva i injusta moratòria. Però creiem fermament que en les circumstàncies en les quals ens trobem, tant a nivell sectorial com a polític, hem d’abordar units aquesta nova via de regulació amb el suport tant de la Generalitat de Catalunya com del AMB.

Finalment l’assemblea va concloure amb una votació on els presents van decidir per àmplia majoria recolzar la convalidació al Congrés del Decret-llei i explorar aquesta nova via.

Des del STAC respectem i ens congratulem per la decisió de l’assemblea, però seguim defensant que aquestes haurien de ser merament informatives i les decisions transcendentals per al sector s’haurien de prendre mitjançant votació en urna tancada amb cens o una altra via que ens garantís un resultat més vinculant.

Sign. Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)

 

Version castellana

COMUNICADO A AFILIADOS, SIMPATIZANTES Y SECTOR DEL TAXI EN GENERAL

ASAMBLEA INFORMATIVA REAL DECRETO-LEY VTC’S, 03/10/2018

Representantes del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) asistieron durante la tarde de ayer a la asamblea informativa, convocada por las diferentes asociaciones del sector, que se celebró en la zona de espera de taxis de la T1 del Aeropuerto de Barcelona.

El objetivo de esta asamblea era informar detalladamente y esclarecer todo tipo de dudas a los compañeros allí presentes sobre el Decreto-ley, que se aprobó el pasado viernes 28 de Septiembre, y que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC’S).

Los representantes de las diferentes asociaciones dieron su punto de vista sobre el Decreto-ley, coincidiendo de forma unánime en que este no era en su totalidad el que se hubiera deseado, sobretodo por los excesivos años de moratoria.
Desde el STAC coincidimos en este punto, pero a pesar de ello, en nuestro turno de palabra defendimos la importancia de que este Decreto-ley sea convalidado en el Congreso de los Diputados, dando así vía libre a comunidades autónomas y ayuntamientos para regular la actividad de las VTC’s durante estos años de moratoria.
Compartimos con muchos compañeros las dudas razonables de que esta sea una herramienta eficaz después de tantos años de mentiras y la indignación por una excesiva e injusta moratoria. Pero creemos firmemente que en las circunstancias en las que nos encontramos, tanto a nivel sectorial como político, hemos de abordar unidos esta nueva vía de regulación con el apoyo tanto de la Generalitat de Catalunya como del AMB.

Finalmente la asamblea concluyó con una votación donde los allí presentes decidieron por amplia mayoría apoyar la convalidación en el Congreso del Decreto-ley y explorar esta nueva vía.

Desde el STAC respetamos y nos congratulamos por la decisión de la asamblea, pero seguimos defendiendo que estas deberían ser meramente informativas y las decisiones trascendentales para el sector se deberían tomar mediante votación en urna cerrada con censo u otra vía que nos garantizara un resultado más vinculante.

Fdo. Sindicat del Taxi de Catalunya(STAC)