Comença a funcionar en proves el radar de tram de la Ronda de Dalt

Ajuntament de Barcelona.-

  • Durant les tres properes setmanes s’estableix un període d’adaptació durant el qual el radar funcionarà però encara no multarà als conductors que sobrepassin la velocitat permesa
  • Aquesta tecnologia, que s’ha implantat al tram de la Ronda de Dalt comprès entre la pl. Karl Marx i el Nus de la Trinitat, permetrà calcular la velocitat mitjana dels vehicles

ronda1

L’Ajuntament de Barcelona referma la seva aposta per millorar la seguretat viària a la ciutat, i, en aquest sentit, té entre les seves prioritats la reducció de l’accidentalitat i dels sinistres viaris a les diferents vies i carrers de la capital catalana. El Govern Municipal treballa de manera transversal i des de diverses àrees en

A Barcelona un dels factors que més influeixen com a causa indirecta sobre els accidents, i que agreugen els seus efectes, és l’excés de velocitat. Per tal de combatre-ho, a partir d’avui la regidoria de Mobilitat posa en marxa una prova pilot a la Ronda de Dalt per controlar la velocitat dels vehicles, amb la instal·lació del primer radar de tram de la ciutat. L’objectiu de la iniciativa és reduir els accidents en una via per on cada dia hi circulen més de 150 mil cotxes, camions, motos i ciclomotors.aquest àmbit, per tal d’aplicar polítiques i mesures concretes que permetin reduir els accidents de trànsit a la ciutat. Aquesta problemàtica s’aborda, per una banda, des de la conscienciació i la sensibilització de la ciutadania, i per l’altra, amb mesures concretes que permetin incidir i disminuir les conductes de risc.

rondaKarl Marx-Nus de la Trinitat
El Govern Municipal ha escollit el tram de la Ronda en sentit Trinitat, situat entre la pl. Karl Marx i el Nus de la Trinitat, per tal d’instal·lar aquest sistema.

Aquest espai compta amb les següents característiques:

  • Longitud de 3 km
  • Forta pendent de baixada
  • Velocitat limitada a 60 km/h (a la resta de la Ronda de Dalt la velocitat està limitada a 80 km/h)
  • Alineació amb la sortida i la posta de sol.
  • Tram amb un 25% més d’accidents per quilòmetre que a la resta de la Ronda en sentit Trinitat

Actualment aquest àmbit ja té dues instal·lacions de radar fix.

ronda2Radar de tram
En aquest tram de la Ronda s’hi ha instal·lat el nou sistema de control de velocitat amb la col·locació del primer radar de tram de la ciutat. Els radars clàssics controlen la velocitat en un punt, però aquest sistema incorpora una tecnologia de càmeres i lectura de matrícules que permet calcular la velocitat mitjana a la qual ha circulat un vehicle en tot el tram esmentat. D’aquesta manera el sistema identifica aquells vehicles que superen el límit de velocitat de forma continuada en el tram controlat. Alhora, aquesta tecnologia també permet estudiar els moviments i els fluxos circulatoris i obtenir dades per a posteriors estudis en l’àmbit de la mobilitat.

El control de velocitat en tram possibilita evitar l’efecte frenada-accelerada que sovint es produeix davant de la instal·lació d’un punt de control de velocitat fix. Per altra banda, el conductor també té la possibilitat de corregir al llarg del tram un excés de velocitat puntual.

Calendari d’implantació
Aquesta tarda s’iniciarà la prova pilot amb la posada en marxa del radar de tram. Durant les properes tres setmanes s’establirà un període d’adaptació en el qual el sistema registrarà els vehicles que sobrepassin la velocitat permesa, però no els multarà. Els panells d’informació variable de les rondes informaran als conductors de la posada en funcionament d’aquesta tecnologia. Passat el període d’adaptació, el Govern Municipal durà a terme l’anàlisi de les dades, i, un cop avaluada la seva efectivitat, es procedirà a la seva posada en funcionament de manera definitiva.