Calendari de liberalització del taxi de la AMB del 23 de març al 26 de maig

 

 

 

 

Nova liberalització del servei del taxi per als caps de setmana
Període: del 23 de març al 26 de maig

La gerència de l’IMET decreta la liberalització del servei del taxi els caps de setmana, a partir del dia 23 de març fins el dia 26 de maig de 2019, d’acord amb els criteris següents:

De les llicències que tenen descans obligatori en dissabte o diumenge, segons correspongui, podran treballar les acabades amb els números següents:

Dia de la setmana Dia i mes Llicències acabades en:
Dissabte 23 de març……………………. 1 i 3
Diumenge 24 de març…………………. 2 i 4
Dissabte 30 de març……………………. 6 i 8
Diumenge 31 de març………………….. 5 i 7
Dissabte 6 d’abril………………………… 0 i 2
Diumenge 7 d’abril………………………. 9 i 1
Dissabte 13 d’abril……………………….. 3 i 5
Diumenge 14 d’abril………………………4 i 6
Dissabte 20 d’abril………………………..8 i 0
Diumenge 21 d’abril…………………….. 7 i 9
Dissabte 27 d’abril……………………….. 1 i 3
Diumenge 28 d’abril……………………. 2 i 4
Dissabte 4 de maig………………………..6 i 8
Diumenge 5 de maig………………………5 i 7
Dissabte 11 de maig………………………..9 i 1
Diumenge 12 de maig……………………. 0 i 2
Dissabte 18 de maig………………………. 4 i 6
Diumenge 19 de maig……………………. 3 i 5
Dissabte 25 de maig………………………. 7 i 9
Diumenge 26 de maig……………………. 8 i 0

Horari de liberalització per a les llicències amb descans obligatori en dissabte o diumenge

A partir de les normes aprovades per l’IMET, les llicències autoritzades a treballar en dissabte podran fer-ho des de les 18.00 h del dissabte fins a les 06.00 de la matinada del diumenge.

Les llicències autoritzades a treballar en diumenge podran fer-ho des de les 18.00 h del diumenge fins a les 06.00 de la matinada del dilluns.

Recordem, d’altra banda, el següent:

Totes les llicències poden sortir a treballar:

Les nits de dissabte a diumenge, de 04.00 a 07.00 h.
El dilluns pel matí, de 05.00 a 06.00 h
Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.

Aquesta liberalització es realitza de comú acord amb la Taula Tècnica del Taxi.