Caducitat ITV i Revisió Metropolitana

AMB/IMET.- Períodes de pròrroga. En atenció a l’Ordre SND/413/2020, de 15 de maig, per la qual s’estableixen mesures especials per a la inspecció tècnica de vehicles, la ITV ha estat prorrogada automàticament , així com, al decret de la presidència 5/2020 de l’Institut Metropolità del Taxi que ha establert la mateixa pròrroga per a la revisió metropolitana:

El termini de validesa de la ITV i de la revisió metropolitana, la data de caducitat de la qual es trobi compresa en el període de vigència de l’estat d’alarma, queda de la manera següent:

Caducitat ITV/RM – Període de pròrroga (dies naturals)

14 a 20 març: 30 dies des de la finalització de l’estat d’alarma + 15 dies addicionals
21 a 27 març: 30 dies des de la finalització de l’estat d’alarma + 2 períodes 15 dies
28 a 3 abril: 30 dies des de la finalització de l’estat d’alarma + 3 períodes 15 dies
….
Setmana n: 30 dies des de la finalització de l’estat d’alarma + n períodes 15 dies

Atenció!

La ITV s’ha de passar abans que venci la pròrroga anterior i es pot passar a qualsevol estació d’ITV.

L’estació de Sant Just ja està fent les 3 revisions preceptives del taxi.

A l’estació de Badalona estan fent altes de vehicles d’autotaxi.

A partir del 2 de juny està previst que es pugui concertar hora per a passar  les 3 revisions preceptives a les estacions de Badalona.

Trobarà més informació:

Download (PDF, 226KB)

Download (PDF, 520KB)