Aran acorda prestar serveis de taxi de forma conjunta

Ajuntament de Vielha
Ajuntament de Vielha
* Conveni del Conselh i ajuntaments

Vielha. El Conselh Generau d’Aran i els ajuntaments de la Val han firmat un conveni per a la prestació conjunta dels serveis de taxi a la vall. L’acord estableix que els taxistes podran prestar serveis en qualsevol dels municipis d’Aran, sense restriccions derivades de tindre una llicència expedida per un altre municipi aranès.
El Consell va destacar que la llei del taxi catalana permet establir àrees supramunicipals per a la prestació d’aquest servei de transports de viatgers i va assenyalar que Aran és el primer territori que en constitueix una. En aquest sentit, vaa destacar que l’acord permetrà adaptar els serveis de taxi a l’elevada dispersió de la població entre els diferents nuclis de la Val. Així mateix, els signants de l’acord es comprometen a harmonitzar les seues respectives tarifes en recorreguts urbans,
El Consell va assenyalar que els ajuntaments aranesos conservaran la potestad d’emtre llicències de taxi d’acord amb la Generalitat, mentre que els taxistes només podran utilitzar les parades de taxi dels municipis que els han concedit l’autorització.