Accés taxis tram Av. Generalitat – Sta. Coloma Gramenet

taxi_barcelonaSanta Coloma de Gramentet. IMET.- Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’han realitat diverses actuacions de millora de l’espai urbà a la zona centre del municipi. Entre d’altres actuacions, s’ha restringit la circulació i l’accés en el tram de l’avinguda Generalitat, entre el carrer Cultura i la rambla de Sant Sebastià, a determinats vehicles. Ens informen que els taxis tenen permesa la circulació en aquest tram de l’avinguda Generalitat, en tant que vehicles destinats al transport públic de passatgers.