A partir del 2011, els estrangers aspirants a taxistes tindràn que fer una prova de coneixement de les llengües oficials a Catalunya

Centre de formació
Centre de formació
Ja és oficial. L’Institut Metropolità del Taxi (IMT) ha informat,tant en la seva revista com en una carta enviada a les escoles,que els aspirants nous i els aspirants repetidors per a obtener la credencial de taxista, els països de procedència dels quals no tinguin com a llengües oficials el català o el castellà hauran de passar una prova a partir del 2011 per poder accedir al sector del taxi de l’AMB.

Els interessats hauran d’obtenir un certificat que avali el seu coneixement als centris amb els quals l’IMT ha signat un conveni de col.laboració, centris amb experiència en aquests tipus de capacitació.

Com ja és sabut, aquesta ha estat una de les reclamacions realitzades pel Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) davant de la caiguda del nivell professional i de servei que s’estava produint al taxi.
Aquesta decisió ja s’havia adoptat a la pràctica en una reunió el mes de setembre amb les diferents escoles i centre formatius. És a dir que a partir d’ara s’exigirà l’esmentat certificat junt amb la documentació habitual i dins del termini corresponent a partir de la primera convocatòria

Comments are closed.